malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Vítězslav Novák
(1870-1949)
Vítězslav Novák - 1870-1949


Vítězslav Novák, hudební skladatel  (*  5. prosince 1902, Kamenice nad Lipou - † 18. července 1949, Skuteč)


Vítězslav Novák měl rád hudební folklor Valašska, Slovácka a Slovenska. K nám na Znojemsko – konkrétně na Bítovsko jezdil z jiného důvodu. Ačkoliv se to z jeho fotografií nezdá, vypadá totiž na nich jako od reálného světa odtržený umělec, byl vášnivým a aktivním alpinistou. Objevil ještě dávno před stavbou Vranovské přehrady skalnaté a strmé údolí Vranovska a Bítovska a začal sem pravidelně v létě jezdit. Zlézal podyjské skály a celé Podyjí si zamiloval. Však také „Růžový vrch“ (Rosenberg) u Bítova byl na jeho počest v roce 1921 přejmenován na „Skálu Vítězslava Nováka“. Skála ale byla po úplném naplnění Vranovské přehrady v roce 1935 do poloviny zaplavena vodou.
Se zničením tohoto krásného koutu Podyjí se hudební skladatel nikdy nesmířil. Traduje se, že jednou, jako spolujezdec v autě, se měl dostat přes bítovský most na druhou stranu už vzedmuté hladiny řeky. Nejprve nechtěl jet, ale nakonec se s řidičem domluvil, že při přejezdu mostu bude mít zavřené oči, aby nic z té nové skutečnosti neviděl. A tak se i stalo. Ale ani potom ke Znojemsku vztah neztratil. Romantická příroda kolem Dyje ho inspirovala k napsání vokální skladby „Podzimní symfonie“. Je z let 1931 – 1934. V nové republice se seznámil s ředitelem znojemské hudební školy a hudebním skladatelem Albertem Pekem (rodákem z Poděbrad), který hned na začátku svého působení založil ve Znojmě smíšený pěvecký sbor a sám ho dirigoval. V roce 1921 oslovil Vítězslava Nováka, zda by mohla být tato „Pěvecká jednota“ pojmenována po něm. Mistr byl potěšen, samozřejmě souhlas dal a navíc souboru dedikoval svoji novou skladbu „Dvanáct slovenských písní“. „Pěvecké sdružení Vítězslav Novák“ existuje dodnes. Po 2. světové válce byl jeho obětavým a dlouholetým sbormistrem učitel Lidové školy umění ve Znojmě Josef Nechvátal (nar. 1923 v Medlicích). To už rektor Státní hudební konzervatoře v Praze Vítězslav Novák nežil, zemřel v červenci 1949. V roce 1980 vznikla přímo v obci Bítov „Společnost Vítězslava Nováka“, pečující o jeho odkaz. Jejím předsedou byl skladatel a klavírista Ilja Hurník a pořádaly se zde hudební „Novákovy dny“. Ve Znojmě je po něm pojmenována jedna z ulic na Novosadech.


Vitězslav Novák - Petřín
socha V.Nováka na Petříně

Text: Lubomír Černošek, listopad 2020
foto sochy: ŠJů, Wikimedia Commons

                                                                 
zpátky úvod