malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


 Wilhelm Ofenheim z Ponteuxinu
( 1860-1932)
Ofenheim z Ponteuxinu - rodinný erb
Erb Ofenheimů z Ponteuxinu


Wilhelm Ofenheim baron z Ponteuxinu (* 1860, England - 1932, Jevišovice)

průmyslník

Původní dřevěný lovecký letohrádek uprostřed panské obory na okraji Jevišovic byl postaven v druhé polovině 17. století. Když bylo panství v držení šlechtického rodu Ugarte, začal se letohrádek rozšiřovat a modernizovat, postupně získal historizující fasádu, až se z něj stal tzv. „Nový zámek“.

Nás zajímá jeho historie hlavně proto, že ho od dřívějšího majitele, novobarona a vídeňského bankéře Roberta Hanse Biedermanna zakoupil v roce 1916 za 6 milionů rakouských korun svobodný pán (baron) Wilhelm Ofenheim z Ponteuxinu.

Ofenheim se narodil v Anglii v roce 1860, ale už v době koupě Nového zámku v Jevišovicích byl majitelem petrolejových dolů v Haliči a vlastníkem loděnic v Holandsku. Žil ve Vídni a měl mnoho kulturních zájmů. Ve dvacátých letech se zúčastnil v Egyptě archeologických vykopávek, částečně financoval také objev hrobu faraona Tutanchamona.

Po nastěhování do moravských Jevišovic začal budovu zámku modernizovat. Většinu místností vybavil novými parketami, ale i mramorovým gotickým krbem z Itálie. Po požáru starých dřevěných zbytků původní budovy provedl částečnou rekonstrukci celého objektu, do střechy a do stropu přidal protipožární štíty a další zařízení. Hlavně však v zámku umístil rozsáhlou sbírku svých starožitností a loveckých trofejí. Vzniklo tak zde jakési soukromé muzeum.

Dá se říci, že si Jevišovice i s okolními lesy zamiloval a trávil zde většinu času. K jeho oblíbeným místům patřil Venclův kopec. Zde býval na čekané, ale často tam jen tak sedával kvůli krásnému výhledu. V dálce totiž byly vidět „jeho“ Jevišovice. I když byly za první čsl. republiky zrušeny šlechtické tituly, lidé ho stále slovovali „pane hrabě“  (byl ovšem jen baron), neboť si ho velice oblíbili. Měl pokrokové názory a v každé vsi nebo městečku, kde měl svůj velkostatek, nechal vystavět budovu školy nebo nějaké kulturní zařízení. V Jevišovicích to bylo „Komenium“ –  kulturní dům s půjčovnou knih, tělocvičnou a divadelním sálem. Zařízení stojící hned vedle školy slouží dodnes. V Hlubokých Mašůvkách nechal postavit školu – byl za to jmenován čestným občanem Mašůvek. Školu nechal postavit i v Bojanovicích, v Černíně opravil kapli a ve Slatině postavil dům pro čtyři nemajetné rodiny.

Přál si být pochován ve svých oblíbených lesích v „Zápovědi“ za Bojanovicemi. Zemřel v roce 1932 a jeho přání mu vděční obyvatelé tohoto kraje splnili. Jeho popel byl rozptýlen na Venclově kopci, u velkého kamene s prostým nápisem „Vilém Ofenheim 1880 – 1932“. Místu se dodnes říká „U Viléma“.

Nový zámek v Jevišovicích po jeho smrti pak koupil syn ostravského uhlobarona ing. Eduard Larisch-Mönnich. Ten zde žil až do dubna 1945, kdy uprchl do Rakouska. Zámek i s okolními pozemky na základě Benešových dekretů  připadl státu. Dnes je v Novém zámku domov důchodců. Do okolní velké zahrady v bývalé oboře jsou přemístěny barokní sochy z parku louckého kláštera u Znojma.
                   
Wilhelm Offenheim - nový zámek v Jevišovicích
nový zámek - Jevišovice
Wilhelm Ofenheim - pamětní kámen
pamětní kámen - Venclův kopecAutor:  L. Černošek, září  2021.
Obrázky:  wikipedia.de (1), Karel Jakl (2), Jaroslav Hammer (3)
                 


                                                                 
zpátky úvod