malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Pek Albert

(1893 -
1972)
Albert Pek


 
Albert Pek, hudebník, ředitel znojemské hudební školy, skladatel
   (* 21. 10. 1893  Poděbrady  -  20. 3. 1972, Praha)

Poděbradský rodák, narozený v tomto středočeském městě 21. 10. 1893, který ještě před Velkou válkou, od roku 1908, studoval na pražské konzervatoři. Vystudoval hru na klavír a varhany  v roce 1916. Byl žákem Vítězslava Nováka. Státní zkoušky ze zpěvu a klavíru složil již v průběhu studia. Byl vyhledávaným doprovazečem. Jako klavírista vystupoval např. s Českým kvartetem a s Emou Destinovou. V letech 1916 až 1920 byl 2. sbormistrem pražského Hlaholu.
Po převratu a vzniku ČSR odešel v r. 1920 do pohraničního Znojma, aby se zde stal ředitelem české hudební školy, zřízené městem Znojmem. Na této pozici vydržel až do roku 1938, kdy před hrozící německou okupací musel odejít do Prahy. V Městské hudební škole, která sídlila v budově bývalé jezuitské koleje vyučoval klavír a teoretické předměty. Hned po svém nástupu se však ujal i dirigování Znojemské filharmonie a od roku 1921 se stal také sbormistrem Pěvecké jednoty Vítězslav Novák. Obě tělesa existují v našem městě dodnes. Hudební škola vyučovala každoročně v průměru asi 200 žáků. Albert Pek se věnoval i skládání původní hudby. Už v roce 1920 uvedli žáci školy jeho skladby „Leknínová královna“ a „Jarní nálada“.  Ředitel Pek ale udržoval styky i s umělci z jiných oborů, známé je jeho přátelství s básníkem Petrem Bezručem.

Německá okupace mimořádně zasáhla do úspěšné práce školy. Albert Pek a s ním i mnoho dalších učitelů odešlo z města, navíc se hudební archív školy během válečných let ztratil.

 
Albert Pek - Sonata
Albert Pek 
     
Albert Pek se zatím uplatnil v pražském rozhlase, nahrávacích studiích. Do r. 1954 byl vedoucí národopisného oddělení pražského rozhlasu.  Po válce se uplatnil  i ve filmu.  Naučil se hrát velmi dobře také na dudy. Toto jeho umění využil v některých svých loutkových filmech výtvarník Jiří Trnka. V letech 1953 až 1958 učil na pražské  konzervatoři. Pek byl také sběratelem lidových písní, už za války založil v Českém rozhlase archiv národních písní. Do r. 1954 vedoucí národopisného oddělení pražského rozhlasu. Zemřel v Praze 20. 3. 1972.

Soubor všech skladeb Alberta Peka uvedl ve svém badatelském článku (v Ročence Okresního archivu ve Znojmě, rok 1987) Zdeněk Tunka.Lubomír Černošek, listopad 2021.
 


                                                                 
zpátky úvod