malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Pock   Alexander

(1871 - 1950)
zn_pock_alexander_foto


Alexander Pock (* 6.1.1871 ve Znojmě,  -  9.11.1950 ve Vídni).


Malíř  Alexander Pock rád maloval vojáky, ale válku nemiloval.


Před šedesáti lety, 9.listopadu 1950 zemřel ve Vídni významný znojemský malíř Alexander Pock. Co o něm vlastně víme?
6. ledna 187l se v ulici Dolní Česká 12 ve Znojmě narodil rodině Pockových syn Alexandr. Jeho velké výtvarné nadání se u něj projevovalo už v dětství, zdědil ho po obou rodičích. Matka sama dobře malovala a chodila do malířského kurzu k manželce znojemského hejtmana paní Baumannové. Malý Alexandr někdy sedával modelem i otci, který rovněž maloval. Prvním odborným učitelem malého chlapce byl významný profesor znojemské keramické školy Franz Gobitsch. Alexandr získal první zakázku už ve svých deseti letech, a to přímo od znojemského hejtmana Kopala – portrétoval jeho bílého pudla. Již zde se rozpoznal jeho velký talent pro zobrazování zvířat. A vzápětí obdržel druhou zakázku, pohled na Znojmo z Kraví hory, pro svého přítele H. Henckela, prodavače ve znojemském knih - kupectví Bornemann. Ve Znojmě - ve školních lavicích - se také setkával s dalším pozdějším významným umělcem - Hugo Ledererem.
Díky velkému talentu byl už v patnácti letech přijat na vídeňskou Akademii výtvarných umění. Zde se specializoval zvláště na malbu zvířat u profesora Hubera. Díky této specializaci se stále častěji dostával do vyšších společenských kruhů ve Vídni, kde maloval nejen portréty bohatých Vídeňanů, ale i jejich čtyřnohých přátel – psů a koní. Často však zajížděl i za rodiči do rodného Znojma a zde získal zakázku od městského úřadu na zhotovení několika portrétů znojemských starostů. Na radnici jsou tato mimořádně zdařilá díla doposud.
Nejvýznamnější zakázkou však byly malby pro císařskou rodinu. Arcivévoda František Ferdinand si dal Alexandra Pocka zavolat tři dny před Vánocemi do Belvederu a malíře požádal, aby mu do Štědrého večera namaloval obraz vlajkonoše v erbovních krycích barvách. Pock měl ještě i jiné nutné zakázky, ale jako dobrý poddaný nemohl nechat arcivévodu čekat. Obraz byl do Štědrého večera dokončen.
Za první světové války byl válečným malířem a pro rakouské ilustrované časopisy maloval obrazy válečných výjevů. Po jejím skončení opět pracuje ve Vídni na řadě portrétů, převážně z vojenského prostředí a opět se mu tradičně nejvíce dařilo vystihnout koně. Tak se okruh zakázek neustále rozšiřoval.
Maluje a vystavuje i ve Znojmě a svoje poslední léta života věnuje malbám tehdy již zašlé slávy císařských cvičení s dragouny, hulány a oblíbenými zvířaty. Alexandr Pock měl rád lesk vojenských cvičení, ale válku rád neměl. Proto podzim jeho života v době druhé světové války, prožitý ve Vídni, je jen smutnou vzpomínkou na roky dřívější. Zde také 9. listopadu 1950 umírá.
Jeho dílo je v řadě státních i soukromých sbírek po celé střední Evropě, část jeho pozůstalosti se dostala i do Jižní Ameriky.
I Jihomoravské muzeum ve Znojmě vlastní početnou sbírku jeho obrazů. Proto také mohlo uspořádat v červnu 2000 rozsáhlou, zatím poslední výstavu, tehdy ke 50 výročí jeho úmrtí.

Autor:  Dr.Lubomír Černošek.

Použité prameny a literatura:
L.Šturc: Alexander Pock - malíř noblesy. (Podyjí-Land a.d.Th.,č.11,1992)
L.Šturc: Alexander Pock. (Znojemské listy,20.1.1997)

Obrázky Alexandra Pocka si můžete prohhlédnout v naší fotogalerii
   


                                                                 
zpátky úvod