malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


PhDr. Karel Polesný

(1880 - 1971)
Karel Polesný - 1880 - 1971


PhDr. Karel Polesný (*  25. 12. 1880, Zbraslavice u Kutné Hory    17. 6. 1971, Písek)

První ředitel českého gymnazia ve Znojmě

Rod Polesných pochází z Pelhřimova, Karel se ale narodil ve Zbraslavicích u Kutné Hory, kde byl jeho otec učitelem. Když mu v pouhých pěti letech otec zemřel, matka se vrátila do Pelhřimova, kde ji široká rodina částečně podporovala. Zde pak Karel vystudoval gymnazium a rozvíjel své hudební nadání: hrál na housle, na violu a řídil studentský orchestr. Po maturitě odešel do Prahy studovat historii na Karlově univerzitě – zde byli jeho učitelé univerzitní profesoři Pekař, Goll nebo Masaryk. Ani to mu nestačilo, chtěl poznat také dějiny umění. Proto odešel do Vídně k profesoru Maxi Dvořákovi. ( O jeho hrob v Hrušovanech nad Jevišovkou později pečoval.) Svá studia nakonec ukončil v Praze u prof. Pekaře. Působil v Litomyšli, ale k srdci mu nejvíce přirostl Pelhřimov. Tady vyučoval na gymnaziu, tady zastával funkci konzervátora památek a už dříve, ještě jako vysokoškolský student, sepsal monografii o „svém“ Pelhřimovu.
20. 9. 1919 byl povolán ministerstvem školství nové Československé republiky, aby převzal vedení  prvního českého gymnazia ve Znojmě. Jako jeho první ředitel začal se čtyřmi třídami, ale nakonec, v r. 1938, jich bylo šestnáct. Byl činný i ve stavebním družstvu „Domovina“, byl předsedou muzejní rady a konzervátorem památek, byl starostou Sokola a psal historické práce o Znojmě: „K založení města Znojma“, „České školství ve Znojmě“, „20 let českého gymnasia ve Znojmě“, „Padesát let Besedy Znojemské“ a „Padesát let Sokola znojemského“. V říjnu 1938, těsně před okupací Znojma, odchází do Třebíče, ale zde se dočkal 1. 5. 1939 jen násilného penzionování. Potom přesídlil do Písku, kde působil v místním muzeu. Vydal zde práce „Hudební Písek 1848 – 1946“, „Hudební škola v Písku“, „Dvořák a Písek“ a jiné. V Písku se nakonec stal městským kronikářem a v tomto městě také zemřel: 17. 6. 1971.
Ve Znojmě mu byla 6. 4. 1991 v budově gymnazia odhalena pamětní deska a již rok před tím (od r. 1990) nese tato škola název „Gymnazium dr. Karla Polesného“.

Lubomír Černošek, červenec 2018


                                                                 
zpátky úvod