malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Jiří Procháska
(1749 - 1820)
Jiří Procháska -1749 -1820Prof. MUDr. Jiří Procháska (* 10. 4. 1749 Blížkovice  -   17. 7. 1820 Vídeň)

Narodil se v Blížkovicích v rodině kováře a malorolníka Matouše Prochásky. Maturoval na znojemské jezuitském gymnasiu v roce 1765. Začal studovat filosofii v Olomouci, kde dosáhl hodnosti Bakaláře. Vrátil se pak do Blížkovic, kde se přechodnou dobu léčil, potom odjel do Vídně, studovat medicínu.
Už ve svých 29ti letech byl jmenován magistrem očního lékařství a v březnu 1778 mimořádným profesorem vídeňské univerzity. Měl také kreslířské nadání, které využíval ve své vědecké činnosti.
V červnu 1778 byl jmenován řádným profesorem anatomie a očního lékařství univerzity v Praze. Tam se také oženil s Annou Marií, dcerou pražského měšťana Štěpanovického. V Praze ale nebyl úplně spokojen, a proto přijal v roce 1791 profesuru vyšší anatomie a očních oborů na vídeňské univerzitě. Ve Vídni se manželům narodila dcera Emilie. Za svého života vydal 12 vědeckých knih, mimo jiné vysokoškolskou učebnici fyziologie. Byl členem několika zahraničních vědeckých společností: akademie v Paříži, akademie v Petrohradě, lékařských společností v Německu, Francii a v Rusku. Zajímal se také o malbu a hudbu. Obdržel Leopoldův císařský rytířský kříž.
V 70ti letech odešel do důchodu, ještě rok pracoval na nové učebnici fyziologie, ale už 17. července zemřel. Je pochován ve Vídni na hřbitově sv. Marka, ve 3. vídeňské okrese. Jeho hrob se ale nepodařilo identifikovat.
O jeho životě a činnosti napsal obsáhlou monografii v roce 1966 brněnský profesor fyziologie Vladislav Kruta.
V roce 1957 odhalili znojemští na budově bývalého jezuitského gymnazia pamětní dvojdesku ( spolu s Prokopem Divišem) k 200. výročí narození. V roce 1949 vydala Karlova univerzita pamětní medaili jejímž autorem je znojemský výtvarník Jan Tomáš Fischer. Také obec Blížkovice odhalila pamětní desku na jeho rodném domě.Autor: Lubomír Černošek, srpen 2020                                                                 
zpátky úvod