malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Profesor  Václav  Royt

(*1827 - 
†1907)
Profesor Václav Royt


Václav Royt – profesor dějepisu a zeměpisu

(nar. 1. září 1827 v  Řačanech, zemřel
27. května 1907 v Brně).

 
Václav Royt se narodil 1.9.1827 v Řačanech u Nové Vsi na Sedlčansku. Studoval v Praze, od roku 1853 nastoupil jako profesor v Jihlavě, ale již v roce 1854 přešel na gymnázium ve Znojmě. Na znojemském gymnáziu vyučoval dějepis, zeměpis a český jazyk. V roce 1866 povolil císař František Josef I. Slovanské gymnázium v Olomouci a v Brně a na brněnské byl povolán roku 1867 i český vlastenec Václav Royt. Tam učil např. Alfonze Muchu, Jana Herbena nebo Viléma Mrštíka. V Brně vyučoval historii a zeměpis.

Za znojemského působení věnoval našemu městu tři články:


•    Počátky města Znojma (1864)
•    Stanislav ze Znojma a jeho rod (1869)
•    Úryvky ze starého místopisu znojemského (1871)


První vyšel v „Programu znojemského gymnázia“, další dva už v „Časopisu Matice Moravské“, kde byl Royt od roku 1868 redaktorem. Byl to brněnský časopis nejstaršího vědeckého spolku na Moravě, Matice Moravské. Ve Znojmě se Royt věnoval i Rukopisům a tato jeho nejstarší historická práce vyšla roku 1857, ještě ve znojemském gymnaziálním „Programu“.
Václav Royt byl známý nejen svými pedagogickými
schopnostmi a vědeckým myšlením, ale i péčí o chudé žáky.
Od roku 1888 zemský školní inspektor, v letech 1902–1907 starosta Matice moravské.
Řada měst ho jmenovala svým čestným občanem.

Podle článku Jiřího Svobody: Václav Royt.              
Zpracoval Lubomír Černošek, leden 2017
   


                                                                 
zpátky úvod