malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Slowak Josef

(1840 - 1896)
Josef Slowak - foto ?


 
Josef Slowak, architekt
  (* 22.2.1840, Znojmo  -   27. 1. 1896, Linec)

 Narodil se ve Znojmě v r. 1840 v rodině, která se už od roku 1844 zabývala výrobou keramiky. Svoji továrnu měli na Okružní (dnes Sokolské) ulici. Jejich ozdobná keramika, zvláště tzv. selská majolika se dobře prodávala po celé Evropě. V listopadu 1866 navštívil Znojmo císař František Josef I.,  a navštívil i Slowakovu továrnu. Jeho majitele Franze Slowaka pak vyznamenal zlatým křížem. Franz Slowak a jeho manželka Johanna, rozená Machainová bydleli v domě na Novosadech (Neustiftu) č. 21.

Jejich syn Josef vystudoval stavební inženýrství a působil jako asistent na Polytechnickém institutu ve Vídni. V roce 1866 byl přijat do prestižního Spolku rakouských inženýrů a architektů. V roce 1870 mu byla svěřena výstavba znojemských nádražních budov, které postavil v letech 1870 až 71. (Dnes již neexistují, po velkém bombardování Znojma v dubnu 1945 bylo hlavní znojemské nádraží silně poškozeno. Budovy byly strženy a ihned po válce nahrazeny novým nádražím v postmoderním stylu.)
 
 
Nadraží 1871
 

Hned poté se významně uplatnil v Karlových Varech, kde již v roce 1872 spolu s Heinrichem Mattonim investoval svoje peníze do tamních pozemků a společně s pražským stavitelem Antonem Čerychem zpracoval v letech 1873 až 1877 zastavovací plán Sadové ulice. V roce 1877 dokončil v Karlových Varech novogotický kostel sv. Lukáše pro lázeňské hosty. Poté  začal působit v rakouském Linci, kde byl v r. 1887 jmenován vedoucím stavebního úřadu.  Pro Okrašlovací spolek v Linci projektoval rozhlednu Františka-Josef, která byla postavena 1888 na počest 40. Jubilea let vlády císaře.
 

Karlovy Vary
Karlovy Vary , hotel  Lauretta, Sadová ulice
Karlovy Vary
Karlovy Vary , kostel sv. Lukáše
Linz Freinberg - rozhledna F.J. 1888
Linz Freinberg - rozhledna F.J. 1888

Na rodné město ale nezapomněl. V r. 1881 mu znojemský Německý měšťanský spolek svěřil stavbu svého spolkového domu, který měl být velkorysou odpovědí místních Němců znojemským Čechům. Ti si již v listopadu 1881 otevřeli na Dolním náměstí svůj besední dům – Besedu Znojemskou, postavenou místním stavitelem Johannem Ungerem. Dům německého měšťanského spolku byl otevřen v roce 1882 a stal se střediskem místních Němců. V roce 1913 byl přejmenován na Německý dům (Deutches Haus), po 2. světové válce se stal Domem armády, pak Hotelem Znojmo a současně je v držení Česká spořitelny.
 
Domeček -1882
   
Josef Slowak se po dokončení této stavby vrátil do Lince, ale zde náhle, zřejmě na srdeční příhodu 27. ledna 1896 zemřel.
 
   

Lubomír Černošek, prosinec 2021.
Foto:  


                                                                 
zpátky úvod