malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Jean-Louis Raduit de Souches (1608-1682)  Jean-Louis Raduit de Souches (1608-1682)


Jean-Louis Raduit de Souches (* 16.8.1608  12. 8. 1682)  

vojevůdce, obránce Brna

se narodil roku 16.8.1608 v chudé šlechtické protestantské rodině ve francouzské pevnosti La Rochelle. Při pronásledování protestantů ve Francii odešel do Německa a dal se na vojenskou dráhu. Byl zde úspěšný, brzy se stal důstojníkem. Z Německa přešel do švédské armády, které velel generál Torstenson. Louis ale měl prchlivou povahu a brzy se nepohodl s velením a přešel k rakouskému (katolickému) císařskému vojsku. Tak se stalo, že se v roce 1645 mohl vyznamenat při obraně Brna, které Švédové jako jedno z mála měst na Moravě nedobyli. Za obranu Brna se v klášteře také vytrvale modlil kněz Martin Středa, který vypomáhal i při obraně města na hradbách. Ten pak údajně obrátil Louise Raduilta de Souches na katolickou víru. Za toto vítězství ho následně císař povýšil do stavu svobodných pánů a nabídl mu ke koupi panství Jevišovice za 92 119 rýnských zlatých, což byla výhodná cena. Nový baron se tak začal starat o své nové panství. To zvelebil a staral se o katolické smýšlení svých poddaných. Zřídil v Jevišovicích školu, faru, radnici a v r. 1663 opravil zámek (nynější Starý zámek). Z malého Mariánského místa s léčivým pramenem v Hlubokých Mašůvkách postupem času vytvořil známé poutní místo. Nechal zde vystavět v r. 1680 kostelík, kterému věnoval malou zázračnou sošku Panny Marie de Foi. Tu dříve nosil na hrudi pod brněním a nikdy nebyl zraněn. Poutě k Panně Marii de Foi (tj. Víra) se konají dodnes.
De Souches se stal později hrabětem a v dalších válečných bojích v Evropě povýšil až na maršálka. Ještě ve svých šedesáti letech bojoval v Holandsku, ale nakonec se nepohodl s vrchním velením a císař ho odvolal. Hrabě se usadil Brně, odešel do ústraní a staral se o svoje statky v Jevišovicích. Zemřel 12. srpen 1682, Jevišovice, ve svých 74 letech. Na základě přání uvedeného v závěti, kterou sepsal 14. srpna 1675, byly jeho ostatky uloženy v kostele sv. Jakuba Staršího v Brně, kde má od svých vnuků bronzový náhrobek. A na svahu pod hradem Špilberkem stojí jeho pomník k oslavě vítězství nad Švédy.
Jeho potomci Karl Ludwig, a zvláště Karl Josef se rovněž dobře starali o město a panství Jevišovice. Rodu de Souches patřily až do roku 1738, kdy se poslední dědička rodu, Wilhelmina, provdala za hraběte Ugarta. Ugartové pak drželi Jevišovice až do roku 1898.


   
Jean-Louis Raduit de Souches erb
Erb
Jean-Louis Raduit de Souches - náhrobek
Náhrobek
   

Text:  Lubomír Černošek, září 2021.
Foto: Neznámý autor,17. století, (1)
        Autor: Kirk – Vlastní dílo, CC BY-SA 3.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=31417812 (2)
        Autor: VitVit – Vlastní dílo, CC BY-SA 4.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=64443555, (3)


                                                                 
zpátky úvod