malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Stanislav ze Znojma 
(cca.1360 - 
1414)
logo uk
rektor UK 1404


Stanislav ze Znojma  (* cca.1360, Znojmo 11.10.1414, Jindřichův Hradec)

Filozof a teolog, mistr Univerzity Karlovy

Narodil se kolem roku 1360 ve Znojmě, jeho otec byl zde rychtářem a rodina bydlela na Dolním náměstí, v místech, kde je dnes Daunův palác (u vyústění ulice Velké Mikulášské). Původně, v roce 1382, se zapsal na univerzitu ve Vídni, ale odtud přešel univerzitu pražskou, kde v roce 1385 složil bakalářskou zkoušku. Na fakultě svobodných umění v Praze se stal v r. 1388 mistrem. Začal zde učit a mezi jeho žáky patřili Jan Hus nebo Štěpán z Pálče. Husa si oblíbil a byl i jeho zkoušejícím při mistrovské zkoušce v roce 1396.

Na Mistra Stanislava ze Znojma zapůsobily spisy Johna Wiklefa, anglického reformátora církve. Na pražském učení se chtěl, spolu s ostatními, také pokusit o nápravu nepravostí v katolické církvi, ale Stanislav pak zašel příliš daleko – začal popírat přítomnost Těla a Krve Páně ve svátosti oltářní. Proto byl roku 1405 obžalován Janem ze Štěkna u pražského arcibiskupa z kacířství. Zalekl se a část svých názorů odvolal. Když probíhal církevní koncil v Pise, král Václav IV. ho tam i se Štěpánem z Pálče poslal. Tam ale byli oba pražští mistři zatčeni a několik měsíců žalářováni. Hrozil jim církevní proces a propuštěni byli až na zásah krále Václava, který byl současně i císařem římským. Oba se pak úplně zřekli Wiklefova učení a reformace. Stanislav se proto mohl stát 1404 i rektorem univerzity a doktorem teologie.

V roce 1412 došlo v Praze a v Čechách k lidovým bouřím proti prodeji odpustků. Zde se ze strachu před hodnostáři církve Stanislav i Štěpán s názory Jana Husa úplně rozešli. Poslední kapkou sporu byla totiž otázka, kdo je hlavou církve a Jan Hus odmítal papeže a celou instituci papežství. Oba dokonce Mistra Husa obžalovali z kázání bludů u pražského arcibiskupa. Stále však lavírovali, prohlásili totiž, jako protimluv, že v Čechách žádní kacíři nejsou. Král je nato v r. 1413 vypověděl ze země.

Mistr Stanislav odešel na statky Jana Mladšího z Hradce do jižních Čech, kde pak také roku 1414 v (Jindřichově) Hradci zemřel.

K dalším ze stoupenců, ale nakonec také odpůrcům Jana Husa patřil Petr ze Znojma. K husitské táborské straně patřil později kněz Oldřich ze Znojma.
 
 
  
Stanislav ze Znojma - dílo

Autor: Dr. Lubomír Černošek, září 2021


                                                                 
zpátky úvod