malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Antonín František Stehlík (1921 - 1989) Antonín František Stehlík - 1921-1989


Antonin František Stehlík (* 11. 3. 1921  28. 8. 1989)  

malíř, ilusrátor

V Hlubokých Mašůvkách, obci nedaleko Znojma, které je i hlavním poutním místem celého Znojemska, se 11. března 1921 narodil Antonín František Stehlík, budoucí malíř své obce, Znojma, Znojemska i části Vysočiny. A. F. Stehlík nebyl vystudovaný profesionál, ale je možno říci, že to pro něj byla spíše výhoda. Jeho první výtvarné kroky nasměroval malíř – krajinář František Šindelář, v padesátých letech 20. stol. jezdil Antonín do Prahy na malířské kurzy k Otakaru Nejedlému, dalšímu významnému krajináři. Postupně si Stehlík osvojil svůj vlastní nezaměnitelný rukopis. Zvládl dobře kresbu – s oblibou kreslil tuší, zvládl i velké obrazy – oleje. Ztvárnil krajinu jižní Moravy, Vysočiny i  architekturu různých měst u nás i v cizině.
 Navázal ale také významná celoživotní přátelství s umělci jiných oborů, spisovatelem J. V. Plevou nebo Bohumilem Říhou. Nejvíce si však cenil blízkého přátelského vztahu s Petrem Bezručem, známým samotářem. Dlouho si dopisovali a o jejich koresponenci vyšla nakonec publikace „Petr Bezruč Ant. F. Stehlíkovi. Znojemská korespondence.“ Od roku 1976 trávil malíř podzim života v Hlubokých Mašůvkách, které mu nakonec udělily čestné občanství. A. F. Stehlík často maloval tzv. cykly: Krajem Otakara Březiny, Krajem malého Bobše, Místa mladosti Vítězslava Nezvala, Krásy města Znojma a jiné. Je známý i (nepojmenovaný) cyklus výstavby jaderné elektrárny Dukovany. Určitě je možno říci, že starší generace Znojmáků jeho obrazy důvěrně znala a mnozí z nich mají alespoň jeden  doma. V Okresním archivu ve Znojmě má Stehlík zřízeno svoje depozitum. Malíř A. F. Stehlík nás opustil ve věku 68 roků.
 

A. F. Sterhlík - Strom

A. F. Stehlík: "Strom", olej na lepence, 90x57cm, soukromná sbírka


Autor:  L. Černošek, srpen  2019


                                                                 
zpátky úvod