malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Emanuel Tocháček
(1889-1973)
Emanuel Tocháček


Emanuel Tocháček, významný včelař, kněz  (* 8. 12. 1889, Křtěnov - † 16. 1. 1973, Letovice)

Narodil se v rodině mlynáře 8. prosince 1889 v malé osadě Křtěnov u Olešnice na Moravě. Mlynářství se po otci věnovali tři synové. Nadaný Emanuel, nejstarší z osmi dětí, šel nejprve v roce 1902 studovat brněnské gymnasium, potom vstoupil do kněžského semináře.

Na kněze byl vysvěcen roku 1914. Začal jako kaplan v Komíně (dnes součást Brna). Vystřídal několik farností na jižní Moravě, ale už od roku 1915 začal trpět chronickou plicní nemocí. Po válce, v r. 1919 trávil delší zdravotní dovolenou u rodičů ve Křtěnově. Dříve se zajímal o lov, ale vzhledem ke své nemoci prodal loveckou pušku a přiklonil se ke včelaření. Už v mládí totiž rád pomáhal rodičům s chovem včel a základy oboru tedy znal. Dostal se jako farář do Trstěnic na Znojemsku a zde se začal věnovat včelaření naplno. Studoval odborné příručky a časopisy, nebylo tedy divu, že jeho včelstva měla velké výnosy medu. Po třech letech byl přeložen do Hrádku v jihomoravském pohraničí, tehdy německé obce a už na jaře 1924 byl, i se svými úly, knězem v Lančově. Malá farnost (400 převážně německých věřících) a dobrá pastva pro včely vedly k jeho rozhodnutí zůstat tady natrvalo. Zde také došel k dobrému rozhodnutí chovat matky včely kraňské. Přihlásil se do „Družiny chovatelů včelích matek“  v Židlochovicích. Včelu kraňskou pak Tocháček dodával i dalším zájemcům. Tocháčkova plicní choroba se i zde stále zhoršovala, nakonec musel odjet na ozdravný pobyt do Dolního Smokovce. Při léčení přišel na myšlenku zpracovat literárně život včelařů. Napsal několik knih, nejoblíbenější se stal román „Amerikánka“, který vyšel v Přerově v roce 1944. Ale už před tím, po obsazení Lančova německým vojskem v říjnu 1938 Tocháček odtud odjel a spravoval některé fary v moravském vnitrozemí.

Po válce se chtěl Tocháček znovu dostat do Lančova, ale byl přidělen do blízkých Chvalatic. Zde opravil kostel i faru, ale přišel Únor 1948 a přednost začalo dostávat družstevní včelaření. Také příspěvků, které mohl E. Tocháček uveřejňovat v odborných časopisech bylo čím dál méně. Psal je tedy do Katolických novin. Ale prof. Svoboda, ředitel Výzkumného ústavu včelařského mu v r. 1956 umožnil, aby ve „Včelařské encyklopedii“ byl uveden jako spoluautor v praktické části o včelách.        V důchodu žil Emanuel Tocháček opět v Lančově a k jeho 75. narozeninám mu byl propůjčen čestný odznak „Vzorný včelař“.

 Nakonec zemřel v Letovicích 16. ledna 1973. Smrt ho zastihla při práci na včelích úlech.


Lubomír Černošek, únor 2024                                                                 
zpátky úvod