Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Tondl  Ladislav

(1924 - 
2015)
LadislaV tONDL  - 1924- 2015 

Prof. Dr. Ing. Ladislav Tondl, DrSc.,
kybernetik, 
(* 28. 2. 1924,  Znojmo  -  7. 8.2015, Praha)

Ladislav Tondl se narodil 28. 2. 1924 ve Znojmě. Po válce vystudoval Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy v Praze, zde absolvoval v mnoha disciplínách: filozofie, sociologie, ekonomie a matematická statistika. Tento široký zájem o různé vědní obory už předznamenával jeho budoucí analyticko – syntetické myšlení a spojování myšlenek z mnoha vědních oborů. Ladislav Tondl v roce 1949 získal titul PhDr. a ing. Začal přednášet na Filozofické fakultě UK v Praze, ale během padesátých let byl z ideologických důvodů z fakulty vyhozen. Přijala ho Akademie věd, kde začal vědecky pracovat v Ústavu teorie informace a automatizace. Ve svobodném roce 1968 se mu dokonce podařilo založit svůj vlastní Ústav pro teorii a metodologii vědy.

Ale už sedmdesátých letech, za tzv. normalizace byl „jeho“ ústav zrušen a prof. Ladislav Tondl opět musel změnit místo. Zaměstnal ho Projektový ústav dopravních a inženýrských staveb v Praze. Zde začal pracovat v tehdy nových, počítačových oborech – oboru informatiky, využití počítačů a počítačové grafiky. Přednášet na Univerzitě Karlově mu umožnilo až období po sametové revoluci. Protože nikdy nepřestal ve své teoretické vědecké práci, začala se mu tato  vytrvalá píle zhodnocovat v devadesátých letech. Ve světě mu teď vycházely práce v odborných časopisech, knihy a monografie, zvláště z oborů logiky, informatiky a sémantiky. Jeho styl práce reprezentuje tzv. analytickou filozofii. Zúčastňoval se mnoha mezinárodních kongresů a jeho jméno se ve vědeckém světě stalo pojmem.

Prof. Dr. Ing. Ladislav Tondl, DrSc., zemřel v Praze 7. 8. 2015.

 

L. Tondl - Rozmluva a usozování
L. Tondl - Hodnocení a hodnoty
     
Lubomír Černošek, listopad 2021.
 


                                                                 
zpátky úvod