malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Miloslav  Trmač
(1923 - 1994)
Miloslav Trmač -1923 -1994
PhMiloslav Trmač, pedagog a regionální badatel  (* 19. 5. 1923, Tišnov  22. 1. 1994, Brno)

Jiří Narodil se Tišnově v rodině malíře-natěrače 18. 5. 1923. Po vystudování tišnovského gymnasia se vyučil malířem-natěračem, aby mohl převzít rodinnou firmu. Během války se věnoval ochotnickému divadlu v Katolickém domě v Tišnově. Byl také praktikujícím katolíkem. Když byla,  po válce v roce 1952, jejich firma znárodněna, oženil se s učitelkou Anežkou Novákovou z Přímětic a oba se přestěhovali do Kravska. Zde začal Miloslav Trmač učit na základní škole. Doplnil si pedagogické vzdělání – zeměpis a dějepis studiem v Olomouci a v Brně, ale učil stále jen na základní škole, prakticky vše, co bylo potřeba, kromě dějepisu. Ten mu tehdejší režim učit nedovolil. V Kravsku tak učil celý život, až do svého důchodu v roce 1983. Brzy mu zemřela manželka, a tak od svých 44 let se sám staral o výchovu jejich syna. Přesto si našel čas na svého koníčka – vlastivědné bádání. Napsal desítky článků do místního tisku, ale psal i do odborných periodik. Zvlášť cenné je jeho bádání o maršálu Raduitovi de Souches, obránci Brna proti Švédům, který pak žil v Hlubokých Mašůvkách. Miloslav Trmač zpracovával i historii okolních obcí.

Zemřel náhle, při návštěvě svých příbuzných v Brně, 22. 1. 1994, na srdeční příhodu. Je pohřben, společně se svojí manželkou na hřbitově v Příměticích.


Autor: Lubomír Černošek, květen 2023.                                                                 
zpátky úvod