malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Jakub Trnka

(1903 - 1965
)
Jakub Trnka


Jakub Trnka, středoškolský profesor

(nar. 18. 7. 1903, Křenovice u Slavkova,  zemř. 28. 5. 1965, Znojmo)


Po absolvování gymnazia v Praze a ve Slavkově vystudoval Filosofickou fakultu Masarykovy univerzity v Brně, a to hned několik  oborů: dějepis, filozofii, zeměpis, latinu a řečtinu. Za 1. čsl. republiky vyučoval na několika místech na Slovensku, až po válce  začal trvale učit na znojemském gymnaziu. Zde vzdělával své studenty až do své předčasné smrti v roce 1965. Jeho oblíbeným
historickým obdobím byla renesance. K výkladu přinášel reprodukce uměleckých děl, odkazoval také na vhodnou četbu. Na gymnaziu založil historický kroužek, vypracoval metodiku vlastivědné práce a širší veřejnost seznamoval v přednáškách a článcích se znojemskou historií a památkami. Byl nadšeným divadelním ochotníkem a členem loutkářského souboru „Sluníčko“. Byl také členem  Klubu českých turistů, pro Znojemsko vydal turistického průvodce „Podyjí“ v roce 1956. To všechno mu bylo málo. Hned po válce se  stal předsedou muzejní rady a okresním konzervátorem. Byl jedním z iniciátorů uznání Znojma za městskou památkovou rezervaci  (MPR), která byla vyhlášena jako jedna z prvních v roce 1950. Od zboření a zlikvidování zachránil Kopalův pomník na Komenského náměstí, kdy ho chtěli v padesátých letech příliš iniciativní místní komunisté nechat odstranit. Měl i drobný nedostatek –  nepamatoval si „běžné“ studenty a ve třídách se řídil jmenným zasedacím pořádkem. Kdo však chtěl maturovat z dějepisu (ale takových nebylo mnoho), toho velice „proháněl“ – maturita ovšem byla „za jedna“. Studentům dějepisu zdůrazňoval, že historik musí znát dobře alespoň pět, šest cizích jazyků, aby mohl své vědomosti dál rozvíjet.

zpracoval Lubomír  Černošek, duben 2018. 

 
 


                                                                 
zpátky úvod