malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


PhDr  Willi  Türk

(*1971
)
PhDr Willi Türk - 1971


PhDr. Willi Türk, sbormistr a hudební pedagog

(nar. 7. ledna 1971 v Boskovicích
).

Narodil  se  7. 1. 1971 v Boskovicích. Po studiu na brněnské konzervatoři přešel na Cyrilometodějskou fakultu v Olomouci, kterou absolvoval v roce 1999. V roce 2004 obhájil doktorskou práci se specializací na liturgiku. 17. června 2006 byl vysvěcen jako trvalý jáhen. Ti mohou být i ženatí.
Jeho hlavním oborem je liturgická hudba. Už 25 let vede scholu (chrámový sbor) v kostele sv. Mikuláše ve Znojmě a od roku 2010 je pověřen vedením „Jednoty pro zvelebení církevní hudby na Moravě Musica sacra“. Vyučuje na Pedagogické fakultě Masarykovy univerzity v Brně, ve vzdělávacích kurzech Jednoty Musica sacra a v katedrálním středisku liturgické hudby v Olomouci.
Ve Znojmě učí na Základní umělecké škole varhanní kompozici a dřevěné dechové nástroje (flétny). Kromě toho ještě vede Znojemský komorní orchestr. V kostele při mši se nebojí provádět skladby moderních autorů liturgické hudby, jako jsou Zdeněk Pololáník, Petr Eben a další. Přítomní věřící jsou tak vtaženi do současných proudů církevní hudby.
Je ženatý a s manželkou Ditou má tři děti. Právě k 25. výročí manželství a k 10. výročí jáhenského svěcení vykonal v r. 2016 (26. 2. – 3. 3.) pouť do Říma, kde byl osobně přijat papežem Františkem. Jako dárek ze Znojma mu přivezl čokoládu s obrázkem
Znojma.
      

Zpracoval Lubomír Černošek, květen 2017   


                                                                 
zpátky úvod