malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


 JUDr. Vilém Veleba
(1870 - 1956)
Vilém Veleba


JUDr. Vilém Veleba (* 8. 6. 1870  23. 2. 1956)

Advokát, politik 


Vilém Veleba se narodil 8. 6. 1870 v Pánově u Velké Bíteše. Do Znojma přišel ve svých 27 letech jako advokátní koncipient a hlavně - přesvědčený Čech a aktivní Sokol. Už o čtyři roky později byl zvolen starostou znojemského Sokola a tuto funkci zastával celých 27 let. Jeho politická kariéra se započala v roce 1905, kdy byl zvolen říšským poslancem. To byla v převážně německém Znojmě radikální události, kterou místní Němci nečekali. Když ještě Češi navíc vyvěsili na počest svého vítězství na budově Besedy červenobílý prapor, celá událost skončila nebývalým incientem: Němci 26. 11. 1905 vytloukli na Besedě okna a následně také okna na české škole na Haukově ulici (dnes ul Jana Palacha). Musela být povolána armáda, konkrétně vojáci 99. pluku z Louky. JUDr. Veleba založil na Znojemsku „Matici školskou“ a pro české školy – měšťanskou, hospodářskou, dívčí „Vlastu“ a mateřskou školu postupně koupil ve Znojmě vlastní domy. Od roku 1907 vydával vlastním nákladem první české noviny „Moravský Jih“. V průběhu 1. světové války byl nejprve uvězněn a po propuštění skončil pod trvalým policejním dohledem rakouské policie. Přesto se mu podařilo 1. září 1918 s několika dalšími českými přáteli zorganizovat mohutný český tábor lidu v blízkém Únanově, kam přišlo kolem 5 tisíc lidí, někteří slavnostně vyšňoření v národních krojích a s vyzdobenými žebřiňáky. Po slavnostních projevech, které bedlivě hlídala policie, byla přijata rezoluce občanů českého Znojemska. Tábor lidu byl zakončen zpěvem písně „Kde domov můj“. To už do úplného konce rakouského mocnářství zbývaly necelé dva měsíce.

Hned po převratu, už 30. 10. 1918 vznikl v Besedě Znojemské český Národní výbor, tehdy ještě jako paralelní centrum moci vůči německé znojemské radnici. Jeho předsedou byl jednomyslně zvolen JUDr. Veleba. Po vzniku Československé republiky byl na přechodnou dobu jmenován vládním komisařem. Z starostování JUDr. Josefa Mareše, letech 1920 až do roku 1938, působil dlouhodobě jako aktivní člen městské rady. Podařilo se mu sehnat prostředky a vybudovat velkou budovu Sokolovny, sportovního a kulturního zařízení ve Znojmě. Byla otevřena už v létě 1925. Po odtržení Znojemska a jeho připojení k Třetí říši se roku 1940 po druhé ocitl ve vězení – pro změnu od německých nacistů. Těsně před osvobozením Rudou armádou, v květnu 1945, byl zvolen předsedou Revolučního Národního výboru a s jeho dalšími členy pak oficiálně za město vítal na Mariánském náměstí sovětské vojáky, přijíždějící v odpoledních hodinách  8. května 1945 od Vídně do Znojma osvobodit město, jako jedno z posledních u nás. Ale už v roce 1950 se ocitá ve vězení po třetí – nyní od komunistů. Ti mu navíc zabavili také veškerý majetek, který jako znojemský advokát nabyl. Kalich hořkosti vypil až do dna, když po propuštění, už jako osmdesátiletý stařec, nastoupil na místo pouličního metaře. Po tomto neomluvitelném jednání si ho vzala k sobě do Prahy jeho neteř, paní Libuše Bláhová. JUDr. Vilém Veleba zemřel po dalších šesti letech, 23. 2. 1956.

 V roce 1998 mu město Znojmo udělilo in memoriam čestné občanství „za významný podíl v rozvoji českého školství a kultury ve Znojmě po roce 1901“. Ocenění přebrala od starosty ing. Pavla Balíka jeho obětavá neteř paní Bláhová, která sem z Prahy přijela i s manželem a švagrem. Dnes má JUDr. Vilém Veleba na znojemské Sokolovně pamětní desku, kterou mu zde umístili na čelní zeď vděční znojemští Sokoli.
 

JUDr. Vilém Veleba - pamětní deska na zn. sokolovně

Autor:  L. Černošek, květen 2020
Foto: Karel Jakl, 2020


                                                                 
zpátky úvod