malé logo
 
Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


O s o b n o s t i     Z n o j e m s k a


Weiser Armand

(1887
- 1933)
????


Prof. Dr. Ing.  architekt Armand Weiser  (* 25. 9. 1887, Curych - 18.9. 1933 Mödling )
   
Syn švýcarského průmyslníka Maxe Weisera, působícího později v Konstantinopoli, se narodil v Curychu 25. 9. 1887. Školní docházku absolvoval ve Vídni a tam také v letech 1908 až 1911 vystudoval architekturu. Několik let pracoval v Berlíně v ateliéru Oskara Kaufmanna, který se specializoval na stavby divadel a luxusních  vil. Armand Weiser promoval ve Vídni v roce 1916. Mimo vlastní architektonickou práci uveřejňoval teoretické a odborné články a později se stal šéfredaktorem časopisu „Bau- und Werkkunst“.

V roce 1929 se oženil s textilní návrhářkou Natti.

Většinu svých obytných domů a vil navrhl ve Znojmě. Mezi jeho nejlepší patří interiér vily Hanuše Weinbergera na dnešní Rudoleckého ulici. Dům je současně využívaný jako mateřská škola. (Vilu přestavěl v letech 1927 až 1928 významný brněnský architekt Norbert Troller). Vila je od r. 2007 prohlášena za nemovitou chráněnou památku.

Weiser postavil také celý vedlejší dům Bedřicha Weinbergera. Dalším jeho znojemským počinem je mimořádně zdařilý interiér bytu na ulici Fráni Kopečka (dříve ul. Výstavní) č. 8, patřící znojemskému okurkáři Morici Weinbergerovi, dále vila Emila Lövyho Na Valech č. 9 nebo dům s ordinací očního lékaře dr. Hermanna Elschinga na ulici Výstavní (Fr. Kopečka) č. 12.

Ve Vídni postavil vlastní dům a několik dalších.

 
 
 
     
1928   vila Hanuše a Alžběty Weinbergerových – Znojmo, Rudoleckého 19, interiér
1
1929   dům Mořice a Alice Weinbergerových – Znojmo, Fr. Kopečka 8, novostavba
2
1929   dům Bedřicha, Alfréda a Fanny Weinbergerových – Znojmo, Rudoleckého 21, novostavba
3
1930   vila Emila Löwyho – Znojmo, Na Valech 9, přestavba dvojdomu na jeden dům
4
1931   dům s ordinací Dr. Hermanna Elschniga – Znojmo, Fr. Kopečka 12, novostavba
5
 
 
 
Architektonická díla - Znojmo 
 1. 1928     vila Hanuše a Alžběty Weinbergerových – Znojmo, Rudoleckého 19, interiér
 2. 1929     dům Mořice a Alice Weinbergerových – Znojmo, Fr. Kopečka 8, novostavba
 3. 1929     dům Bedřicha, Alfréda a Fanny Weinbergerových – Znojmo, Rudoleckého 21, novostavba
 4. 1930     vila Emila Löwyho – Znojmo, Na Valech 9, přestavba dvojdomu na jeden dům
 5. 1931     dům s ordinací Dr. Hermanna Elschniga – Znojmo, Fr. Kopečka 12, novostavba
 

Autor: L.Černošek, duben 2022.
Foto: I. Meder


                                                                 
zpátky úvod