OS ve Znojmě - logo OS Znojmo
strom
 logo OS
 ost - alej
Paměť krajiny 

 
zásahy
 do přírody a krajiny
ost - vinice
DŘÍVE EXOTICKÝ OKRASNÝ STROM
DNES HROZBA.       
POMOZTE NÁM NAJÍT PAJASANY V PODYJÍ !

Schopnost tvořit velké množství výmladků a statisíce semen. Rychlé agresivní šíření zařadilo pajasan žláznatý do čtyřicítky nejproblematičtějších dřevin světa. Roste i v Podyjí a jeho okolí. V budoucnu by tak mohl vytlačit zde původní stromy jako například duby nebo habry. Odborníci nyní zjišťují, kde přesně roste. Pomoc jim můžete i vy.

pajasan žlaznatý
Pajasan má složené listy dosahující až metrové délky. Každý lístek má na bázi žlázku, z níž se uvolňuje typický zápach po myšině
pajasan žláznatý
    Na podzim jsou na samičích stromech výrazné okřídlené nažky setrvávající          přes zimu

Pajasan žláznatý (Ailanthus altissima) je cizokrajná dřevina původem z východní Asie. Původně okrasný strom exotického vzhledu začal v řadě zemí zplaňovat z parků a botanických zahrad a místy se stal obtížným invazním druhem.  „V Národním parku Podyjí jsme v posledních letech svědky jeho nápadného šíření,“ říká Robert Stejskal ze Správy Národního parku Podyjí.
Podrobnější informace o pajasanu žláznatém: Pajasan žláznatý - nebeský strom z pekel  (Časopis Živa).

Vzhledem ke své schopnosti agresivního šíření představuje značné riziko pro chráněná území. „Nebezpečí pajasanu spočívá v jeho schopnosti tvořit velké množství výmladků po pokácení nebo odlomení kmínku. Dospělý strom může za rok vyprodukovat až milión semen, snadno se šířících větrem na velké vzdálenosti. Tam kde se pajasan usídlí, bývá velmi těžké se ho zbavit,“ vysvětluje Stejskal.
 
Lokality známého výskytu pajasanu žláznatého ve Znojmě

V Podyjí je výskyt pajasanu znám přibližně z padesáti lokalit. Většina z nich je situována v prostoru od Šobesu po Znojmo. „Nejhojnější výskyt registrujeme v okolí železniční trati Znojmo-Nový Šaldorf, úspěšně se šíří ve vinohradech a v zahradách. Například na Hradišti. Z obcí ochranného pásma najdeme nejvíce pajasanů v intravilánech Popic a Konic. Mohutný pajasan roste přímo v obci Lukov,“ vypočítává Stejskal. Jde ale také o běžnou dřevinu centra Znojma i jeho periférií. V blízkosti národního parku jsou nápadné stromy v Karolíniných sadech nebo v Gránickém údolí pod Jihomoravským muzeem.


 pajasan žláznatý
Znojmo, Karolíniny sady

Po pokácení se pajasan zachrání hustým porostem kořenových výstřelků.

pajasan žláznatý - výskyt

Pomoci s mapováním výskytu tohoto nebezpečného stromu nám můžete i vy. Pokud zjistíte, že vám roste na zahradě, ve vinici nebo jiném pozemku pajasan, dejte nám vědět. Informaci zahrneme do probíhajícího mapování výskytu invazních dřevin na území Národního parku Podyjí   a jeho ochranného pásma. Pokud jste již v situaci, že se váš pajasan vymkl kontrole, můžete se na Správu Národního parku Podyjí také obrátit. Po posouzení na místě můžeme pomoci navrhnout konkrétní řešení situace.

Ve Znojmě se Pajasan  žláznatý  vyskytuje mimo jiné i na Dyjské ulici, počínaje pod Marušákovou vilou a dále až k ústí do Koželužské ulice


pajasan žláznatý - Dyjská ulice pajasan žláznatý - Dyjská ulice
pajasan žláznatý - Dyjská ulice pajasan žláznatý - Dyjská ulice

Informace o výskytu pajasanu prosím zasílejte na e-mail:  stejskal@nppodyji.cz


Autor: NP Podyjí
Bilder: Robert Stejskal, NPP  (1-3),  NPP (4),  Karel Jakl  (5-8) 
zpátky

index další