malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P u  b  l  i  k  o  v  á  n  o

     100 let kostela na novém městě ve Znojmě
   

Kostel na novém městě ve Znojmě

Autor: Bc. Silvestr Kozdas
Barevná publikce, 70 stran
Svazek 4 edice Opera Znoymensia, řídí Karel Fiala
Vydal Okrašlovací spolek ve Znojmě, o.s.
Vydání první, Znojmo 2011, 300 výtisků
Současná cena: 210,- CZK


Od dětství si pamatuji,jak jsme s trochou bázně chodili kolem stále zavřeného kostela u fotbalového hřiště Čafka. Jeho kovová helmice na věži jako hlava nějakého Golema vždy přísně hleděla do okolí. I když jsme povyrostli a přestali se stavby bát, ta stále zůstávala zavřená. Její tajemství se teď snaží odkrýt publikace Bc.Silvestra Kozdase, který na 70-ti stránkách mapuje dobu jejího vzniku až do dnešních dnů. Předností knížky je moderní pojetí a zaměření na širší veřejnost: méně textu, ten je hutný a přehledný a více fotografií, historických i současných. Text plyne jakoby sám od sebe, ale k jeho jasnému zpracování bylo potřeba projít několik metrů archiválií a z nich vydolovat potřebné informace. Ty jsou pak začleněny do širších souvislostí výstavby nového Znojma. V jeho urbanistickém plánu se uplatnil i (jediný) kostel, postavený znojemskými evangelíky. Autor stavby jakoby se během těch sta let ztratil v proudu času. Autorství se dokonce připisovalo vídeňskému Otto  Wagnerovi (interiér kostela je inspirovaný jeho kostelem sv.Leopolda ve 14.vídeňském okrese). Vlastním autorem je však brněnský rodák  Ludwig Faigl. Protože neměl dokončené technické vzdělání, není ani uveden
ve vídeňském seznamu architektů a o to bylo celé pátrání dobrodružnější.

Dobrodružné jsou i celé dějiny kostela, kopírující společenské a politické změny v celé střední Evropě, vždyť jen okolní náměstí 5x změnilo název!
A původně evangelický kostel je teď chrámem sv.Rostislava – současně patři pravoslavné církevní obci ve Znojmě, je zde nový ikonostas a další náboženské předměty pravoslavné bohoslužby. Protože evangelíků je dnes ve Znojmě jen pár desítek, stačí jim prostory fary na Rudoleckého ulici, kostel nepotřebují.
Po dočtení publikace se tedy začne ozývat otázka: jak to přesně s těmi evangelíky ve Znojmě bylo? Ano –  to je námět na zpracování dalšího historického tématu: dotáhnout do dnešního dne dějiny evangelíků (, katolíků) (a pravoslaví) ve Znojmě.

Že by opět výzva pro Bc. Silvestra Kozdase? Že by další podařená publikace, podobná této?

dr. L. Černošek, červenec 2011.


 
zpátky úvod