malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P u  b  l  i  k  o  v  á  n  o

    Pěchotní srub MJ – S4 „Zatáčka“
   

Bunkr "Zatáčka"Bohuslav Vlček a kolektiv

Vydání první. V serii „Miniprůvodce“ vydalo Nakladatelství a vydavatelství Spolek přátel československého opevnění Brno s.r.o., Luční 199, Hradčany u Tišnova v roce 2017
,
počet stran 54 včetně obrazových příloh. Počet kusů 3000, cena: neuvedeno.

Od roku 1990 v Brně existuje a pracuje Klub historického vojenství Brno. Jeho znojemská skupina vedená Jiřím Špinarem již v září 1993, při 55. výročí Mnichovské dohody zpřístupnila bunkr „Na Hrázi“ u řeky Dyje ve Znojmě. Byl to první zpřístupněný objekt ze systému čs. Opevnění z let 1936 – 1938 na jižní Moravě. Od té doby se podařilo vyčistit, dovybavit a zpřístupnit další „řopíky“ (lehká opevnění vz. 37) na Znojemsku, Vranovsku, Břeclavsku a Slavonicku a vydat množství publikací o tomto opevnění z doby první čsl. republiky. Jsou nyní systematicky řazeny do „Miniprůvodců“ (dříve „Malý průvodce“).
Zatím poslední, 63. publikací je „Pěchotní srub MJ – S4 Zatáčka“ o jednom z těžkých opevnění mezi Chvalovicemi a Šatovem. Vydal ji Spolek přátel čs. Opevnění, s.r.o. Iniciativní byl při tom Klub vojenské historie ROTO (Rota osádek těžkého opevnění) Chvalovice, který vznikl při postupné záchraně vojenského srubu (bunkru) „Zatáčka“ v březnu 2010. Tento Klub také objekt zpřístupnil veřejnosti. Celý srub dovybavil vojenskou technikou, včetně dvou pevnostních kanónů vz. 44/59. Jeden z nich byl, a nyní zase je skutečně z tohoto bunkru.
Po dvouletých přípravách se podařilo v r. 2017 vydat publikaci o „Zatáčce“, pěchotním srubu MJ – S4. Když srovnáme vývoj kvality podobných publikací od roku 1992, kdy první vyšla „Dělostřelecká tvrz Bouda“ od Společnosti přátel čs. opevnění až k dnešní kvalitě s barevnými fotografiemi, mapovými podklady, rekonstrukcemi a moderně pojatými výkresy, je vidět obrovský kus nadšené práce a také cestu, kterou Klub za 25 let prošel. Z původních amatérských nadšenců se stali odborníci a znalci čs. opevnění, kteří nelitují času, námahy a peněz na svého náročného koníčka. Přispívají tím i k oživení historické paměti a rozšíření zájmu o tato témata mezi širší veřejnost.
V uvedené publikaci jsou historické černobílé fotografie z let po mnichovské okupaci i z let šedesátých, množství barevných fotografií z nedávné doby, kdy parta nadšenců pěchotní srub znovu vybavovala, vynikající výkresy Bohuslava Kachlíka (průřezy objektem a jiné), přesné popisy zbraní a dalšího vybavení i historie celého objektu. Závěrem jsou uvedeny další zpřístupněné bunkry a muzea čs. opevnění na jižní Moravě. Součástí publikace je také stručné resumé v německém a anglickém jazyce.
Kdo po přečtení zatouží uvidět objekt na vlastní oči, je mu to umožněno v rámci dne otevřených dveří, které Klub pořádá zvlášť při státních svátcích (8. května) nebo při výročích Mnichovské dohody (29. září) a s předstihem o tom informuje v tisku. K objektu lze dojet autem, za obcí Chvalovice (směrem na Šatov) se asi po 500 metrech odbočí k vinným sklepům na most přes potok Daníž. Zde je vlevo, u zatáčky železniční trati na Vídeň pěchotní srub jako na dlani.
.

 

MUDr.Lubomír Černošek, srpen 2017

zpátky úvod