malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P u  b  l  i  k  o  v  á  n  o

    150 let státní dráhy z Brna přes Moravský Krumlov do Vídně a Znojma.
   

150 let státní dráhy Moravský Krumlov - Znojmo _vídeňMartin Kuča – Jiří Kacetl

1. Vydání, vydalo Městské muzeum Moravský Krumlov, 2016,
počet stran 60 včetně obrazových příloh. Počet kusů 500, cena: neuvedeno.

Odborní pracovníci dvou muzejních institucí a také nadšení „mašinkáři“, Mgr. Martin Kuča a PhDr. Jiří Kacetl s dalšími spolupracovníky dali dohromady publikaci o tzv. „propojovací dráze“. V roce 2013 Jiří Kacetl představil jednu z páteřních drah Rakouska – Uherska, a sice Severozápadní dráhu z Vídně přes Znojmo, Jihlavu a Kolín do Děčína („140 let Severozápadní dráhy“) a o tři roky později, s M. Kučou železnici, která v roce 1870 propojila Vídeň s Brnem přes Znojmo.

Tato propojovací dráha vznikala v plánech už v roce 1861, ale po různých peripetiích a změnách vlastníků, v publikaci podrobně dokumentovaných, se ji podařilo zprovoznit až po devíti letech: ze Znojma do Brna 15. září 1870 a návazný úsek z Hrušovan přes Laa do Vídně 24. listopadu téhož roku.

Autoři se podrobněji zabývají provozem i několika nehodami na trati, výstavbou navazujících lokálek a dalšími aspekty. Publikace je přehledně dělena chronologicky: od výstavby železnice za Rakouska – Uherska ke vzniku ČSR a zestátnění dráhy, vývojem po Mnichovské dohodě, škodami ke konci 2. svět. války a rozdělení Evropy a tím i této železnice „železnou oponou“. Ani po „sametové revoluci“ se situace příliš nezlepšila, dochází k útlumu provozu i rušení některých spojů, např. Hrušovany – Hevlín v roce 2010. Nejvíce asi mrzí zničený a již neobnovený úsek z Hevlína před řeku Dyji do Laa a.d. Thaya, kde jsou nyní i prosperující lázně.

Publikace ale pokračuje dalšími zajímavými kapitolami: Vozový park, Železniční stanice, Odbočné trati, Mosty a tunely. Všechno e psáno čtivě a bohatě dokumentováno fotografiemi. Čtenář se dozví o stavbách stanic podle jednotného vzoru, o železniční vlečce k jaderné elektrárně Dukovany, dobře je zdokumentován legendární ivančický viadukt, je zde i „Červeňák“ – Červený most ve Znojmě a další. Dozvíme se, že při stavbě Budkovického tunelu v délce 140 metrů u Moravského Krumlova v letech 1869 – 70 byl na území monarchie poprvé použit dynamit. Publikace je zakončena rozsáhlým seznamem literatury.

Četba této útlé knížky zaujme nejen vyznavače železnic, ale rozhodně i širší publikum.

 

MUDr.Lubomír Černošek, únor 2017

zpátky úvod