malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P u  b  l  i  k  o  v  á  n  o
*
 Hradiště  svatého Hippolyta naproti Znojmu
   

Hradiště u Znojma

Jiří Kacetl
Vydala římskokatolická farnost Znojmo-Hradiště v roce 2020.
Tisk: Didot Brno.  48 číslovaných stran.
Vydání první.

Mnohokrát už byla o Znojmu vydána publikace, která v několika kapitolách shrnuje historii městské lokality, počínaje pravěkem a konče dneškem. Většinou tyto knihy nejdou příliš do hloubky, a najde se tam i dost nepřesných údajů. Od dob historika a vlastivědného badatele Antona Vrbky, který zemřel v roce 1939 a psal své články německy, se zde až do devadesátých let 20. století nenašel žádný jeho pokračovatel. Až koncem devadesátých let začal publikovat o našem městě a regionu vystudovaný historik PhDr. Jiří Kacetl, žijící ve Znojmě. Jiří je navíc i lokálním patriotem, a jak sám říká, má zde svoji „misi“. Ve svých badatelských aktivitách jde do hloubky, a přitom stále zachovává přehlednost a srozumitelnost. Vládne také mluveným slovem - na jeho přednáškách je vždy plno. I ve skromnějších podmínkách našeho města, které nedává vždy na tuto činnost potřebné finance, vydal několik zdařilých publikací, které se těší zájmu čtenářů.

Zatím poslední knížkou je právě ta o Hradišti sv. Hippolyta, které je od roku 1920 je součástí Znojma. Méně se v ní věnuje archeologickým nálezům z doby Velké Moravy, které čekají na své další zpracování  brněnským doc. Klímou, ale zaměřil se na křižovnické proboštsví s kostelem sv. Hippolyta a jeho nejbližší okolí: kostel sv. Antonína Paduánského, k němu vedoucí křížovou cestu a kapli sv. Eliáše. Čtenář se dozví stručnou historii celého areálu, podrobněji je popsána umělecká výzdoba kostela a některých zajímavých prostor v proboštství. Protože o nejslavnějším podunajském malíři barokní doby, Franzi Antonu Maulbertschovi, který vyzdobil kopuli kostela freskou, již vyšlo několik samostatných publikací, věnuje se mu relativně málo. Mne osobně nejvíc zaujala stať „Náhrobní kameny v předsíni kostela“, kde jsem si mohl v českém překladu přečíst původní latinské nápisy na náhrobcích. Druhá polovina knihy je věnována širšímu okolí proboštství – „cholerové kapli“, kamenným „Ovečkám“, hřbitovu, kapličce „Samaritánce“ a hradišťským hradbám.

Předností knihy je také kvalitní tisk a množství výstižných barevných fotografií. Publikace je zakončena německým resumé. Za neuvěřitelně nízkou cenu 69,- Kč je k dostání ve znojemských knihkupectvích a u hradišťského probošta P. Josefa Hudce.dr. L. Černošek, květen 2020. 
zpátky úvod