malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P u  b  l  i  k  o  v  á  n  o

     Farní kostel sv.Jakuba Většího v Konicích u Znojma 1909-2009
   

kostel Konice 100 let

Bc.Silvestr Kozdas
Vydala farnost Znojmo-Louka ve spolupráci s Nadací pro obnovu církevních památek
děkanství znojemského u příležitosti výroční pouti ke sv. Jakubovi dne 25.7.2009
(počet 1000 kusů, doporučená cena 30,- CZK).

V sobotu 25.7.2009 se v Konicích konala pouť k svátku sv.Jakuba Většího, apoštola a
mučedníka. Slavnou mši svatou celebroval premonstrátský opat ze Strahova P. Michael Josef Pojezdný. Poutníků z Konic i okolí se sešlo mnoho - slavilo se totiž i 100. výročí posvěcení kostela (vysvěcen byl 3.10.1909).
K této příležitosti byla vydána rozsahem nevelká (13 stran) barevná brožura o historii a
stavbě kostela. Stručný,ale obsažný text doplňuje množství fotografií, z nichž asi nejvíce zaujmou barevná vitrážová okna s postavami svatých.
Kostel měl být vlastně hotov o rok dříve, k šedesátému výročí panování císaře Františka
Josefa I. (ten nastoupil na trůn v revolučním roce 1848 a od té doby se v říši sledovaly
všechny osmičky v letopočtu, aby se císaři mohla věnovat při výročí panování spousta
takovýchto pozorností).
Zdržel to vlastně (již tehdy!) památkář - okresní konzervátor Leo Chilla. Ten nesouhlasil
se stržením původní věže a než se vše vyřídilo, stavba se značně zdržela.
Z dnešního pohledu je však nutno dát za pravdu stavebníkům, kteří nový kostel pojali v novogotickém slohu a to včetně nové věže.
Kostel je navíc výborně situovaný na svahu Kraví hory, takže se zdá, jakoby přímo vyrůstal z okolních vinic a tvoří dominantu celého kraje. Při jeho stavbě dostal i neobvyklý dar: vodu. Rozvoj obce Konice byl totiž odedávna limitován nedostatkem vody, která byla potřebná nejen pro lidi, ale hlavně po dobytek. Konický občan Mahr se rozhodl pro stavbu kostela věnovat vodu ze své studny, kterou měl na konci Trauznického údolí u silnice do Popic. Voda se odtud dovážela asi 1 km na stavenistě.
Také interiér kostela velmi zaujme - při prvním pohledu zvláště krásnými vitrážovými okny a na druhý pohled výzdobou, často stylizovanou do tvaru listů vinné révy: jsou na konzolách podpěrných sloupů, na hlavním i bočním oltáři. “Já jsem vinný kmen a vy jste ratolesti.“ Tato Kristova slova jako by zde platila dvojnásobně.
Ostatně výborného konického vína se vypilo dost i při pouti, ale i v dřívějších dobách byl spíše nadbytek vína než vody. Proto se i na žízeň pilo často víno s vodou.
Myslím, že svatý Jakub mohl být spokojen a seslal i pěkné slunečné počasí.
A uvedená brožura šla dobře na odbyt, dobře totiž doplňuje obsáhlejší publikaci o historii obce Konice
z pera prof.ing. Jiřího Ševčíka, vydanou rovněž v tomto roce.
Bude k dostání nejen v kostele v Konicích, ale i v kostelech ve Znojmě. Ocení ji nejen místní, ale i návštěvníci, zvláště cyklisté projíždějící přes Kraví horu a Konice dále do Národního parku Podyjí.


dr. L. Černošek, červenec 2009.

 
zpátky úvod