logo 

Nové  knihy


OS


ve

ZNOJMĚ
          
 
                                 Nová učebnice o Moravě je hotová.
Vznikla díky veřejné sbírce
17.12.2020

První svazek učebnice podává přehled zemské minulosti od pravěku po rok 1860. Věnujeme se i širším středoevropským souvislostem, prostor dáváme kromě politického vývoje také dějinám umění, víry a myšlení obecně.

Práce na nové učebnici zabrala přibližně tři roky. Vedle sepisování didaktického textu velkou část úsilí zabralo zpracování bohatého vizuálního materiálu včetně získávání autorských práv. Hlavním autorem se stal zkušený učitel dějepisu a zástupce ředitele brněnského gymnázia Akademia Ondřej Hýsek. Podle něj ale na knize ve svém volném čase pracovaly desítky lidí a každý z nich je vlastně spoluautorem knihy.

Pasáže věnované pravěku jsou do značné míry dílem kolegy Ondřeje Mlejnka, za cenné postřehy ke středověkým dějinám jsem vděčný Martinu Wihodovi, dějiny 19. století připomínkoval Martin Rája. O Moravanech německého jazyka nás poučili Elke Krafka a Niklas Perzi. Velikou zásluhu na krásné grafické podobě knihy má Jiří Eliška, zajímavými poznatky z oboru heraldiky a vexilologie přispěl Jan Studeník, portréty kreslila Anna Hýsková. Hlavním recenzentem knihy se stal historik Jiří Kacetl.  
    
Dějiny Moravy - do 1860


Pramen: pjk, Zprávy z Moravy, 17. 12. 2020 


  
zpátky úvod