malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P u  b  l  i  k  o  v  á  n  o

      Hledání stínů v údolí mlýnů


Hledání stínů v údolí mlynů


Autoři:  Ivana Polanská a Miroslav Polanský

Soukromé vydání manželů Polanských
Vydání první,  2019,Podmolí,  ?, náklad neuveden
(vázané, 46 stran).

Do rubriky „Recenze“ ve Sborníku Státního okresního archivu Znojmo v roce 2015 jsem napsal, spolu s Pavlem Šimečkem, svůj názor na publikaci rakouské spisovatelky a mlynářky Therese Bergmann „Vzpomínka na Devět mlýnů. Zaniklý svět mlýnů na řece Dyji“ a trochu jsem si postěžoval, že novou knihu o této lokalitě nemůžeme v dohledné době očekávat. Naštěstí jsem se mýlil.
V polovině roku 2019 se objevila útlá knížka „Hledání stínů v údolí mlýnů“ od manželů Ivany a Miroslava Polanských z Podmolí u Znojma, která oblast Dyje od Nového Hrádku až po Znojmo obrazově i textově mapuje, a to zejména s ohledem na lokalitu Devíti mlýnů. Kniha také velmi dobře zachycuje současný trend – je spíše obrazovou a názornou publikací, kde je text uveden jen v míře nezbytné a vztahuje se přímo k fotografiím. Ty jsou od několika autorů: od vynikajícího fotografa z první čsl. republiky Karla Nathera, ale i od současných fotografů –  od Josefa Vlasáka (ten má Podyjí mnohokrát prochozené) nebo od manželů Polanských. Přispěl také Ondřej Knoll.
Mlýny v knížce začínají pod Novým Hrádkem: Faltýskův a Novohrádecký mlýn, a pak už následuje vlastní „genius loci Devět mlýnů“. Dnes z nich sice zbyly jen ruiny - to kvůli dříve ostře střeženému hraničnímu pásmu, ale nic to neubírá celé romantice Podyjí. Dva mlýny dále po proudu řeky už k Devíti mlýnům nepatří, jsou však zmíněny, neboť bez nich by zde Dyje nebyla úplná: Trauznický mlýn, který vzal za své při stavbě znojemské přehrady v roce 1963 a konečně jeden zachovalý mlýn – Podskalský mlýn pod znojemským hradem – dnes muzeum motorismu manželů Drozdových. Jako bonus je v knize zmíněn i spisovatel Charles Sealsfield – Karel Postl (1793 až 1864) z Popic a nakonec málo známá kapitola znojemského trampingu v údolí Dyje.
Kniha vyšla vlastním nákladem manželů Polanských, údajně jen v počtu 400 kusů (náklad není v knize uveden) a na pulty knihkupectví se tak prakticky nedostala.Vlastní ji jen „zasloužilí“ milovníci starých znojemských časů..

dr. L. Černošek, červenec 2019

 
zpátky úvod