malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P u  b  l  i  k  o  v  á  n  o
*
 Průvodce městem Znojmem
   

Průvodce  Znojmem

Jiří Svoboda a Okrašlovací spolek ve Znojmě
Vydala Znojemská Beseda, Znojmo 2020.
Vytiskla Agentura Bravissimo, Znojmo. 92 číslovaných stran, 21 barevných fotografií.
Vydání první, náklad 2000 kusů
Autor fotografií: Petr Lazárek.
Redigovali: Otto Bouda, Lubomír Černošek, Jiří Kacetl.

Konec roku 2020 byl neobvykle plodný na nové knihy o Znojmě a o Znojemsku: „Znojemská nemocnice na Vídeňce“ (autor Jiří Kacetl), „Milované Znojmo“ (autoři Josef Vlasák a Jiří Kacetl), „Tanky na Dyji 1945“ (autoři Miloš Ludvík a Vítězslav Vítek). Co z toho vybrat? Nakonec jsem se rozhodl pro další publikaci z konce roku 2020, a sice „Průvodce městem Znojmem“ Jiřího Svobody.
Brožovaný výtisk se stejnojmenným názvem a s několika černobílými fotografiemi vyšel od znojemského patriota Jiřího Svobody ještě před „sametovou revolucí“, v polovině roku 1989. Tehdy  ho vydala „Městská osvětová beseda ve Znojmě“, a to v neuvěřitelném nákladu 20 tisíc kusů. Přesto byl časem tento vysoký náklad rozebrán. To vše svědčilo o několika faktorech: o zájmu místních i návštěvníků o Znojmo, o výborně napsaném textu, a taky o dobré celkové koncepci. Knížka je přehledná, stručná, obsažná a zajímavá. Nejedná se v ní jen o historii a popis lokalit, ale Jiří Svoboda vložil do textu taky některé pověsti (jeho oblíbené téma)  a hlavně svůj nezaměnitelný „svobodovský“ styl vyprávění. To pak přispělo k úspěchu „obyčeného“ průvodce.
Čas rychle plynul, ale publikací o Znojmě vycházelo poskrovnu. Proto se členové znojemského Okrašlovacího spolku rozhodli, že připraví reedici tohoto, teď už „dávného“ průvodce.
K 75. narozeninám Jiřího Svobody se nakonec podařilo připravit nové vydání. Na něm pracovali zejména Otto Bouda, Lubomír Černošek a Jiří Kacetl, všichni z Okrašlovacího spolku. Zejména posledně jmenovaný, jako vystudovaný historik, měl k tématu co říci. Za více než třicet let, které uplynuly od prvního vydání se leccos změnilo, zvlášt to byly nové poznatky o historii Znojma. Ty byly potřeba začlenit do připravované publikace a starší nepřesnosti opravit. Vše probíhalo se souhlasem původního autora.
Vydání se ujala stejná organizace, ale nyní již s novým názvem: „Znojemská Beseda“. Tak mohl být „Průvodce“ v druhé polovině roku 2020 připraven pro tisk. Jeho struktura zůstala stejná: v první části nás autor provází ulicemi a náměstími, starým městem i novými čtvrtěmi, všímá si památek a navíc i lidí, kteří vešli do paměti města. Druhá část, „Znojemské vyhlídky“ přibližuje nádherné pohledy do téměř sto metrů hlubokého údolí Dyje. Třetí část, „Znojemské vycházky“ musela být podstatně rozšířena, protože dříve se kvůli blízkosti rakouských hranic do mnohých částí pohraničí vůbec nesmělo. Poslední, čtvrtá část „Napsali o Znojmě“ zůstala naopak stejná. Barevnými fotografiemi průvodce vybavil Petr Lazárek, pracovník Správy Národního parku Podyjí.
Brožovaný výtisk formátu A4 se dobře vejde do baťůžku, a tak věříme, že znovu – po tolika letech - zase poslouží návštěvníkům Znojma. Taky místní se v něm mohou dozvědět víc o historii a dalších zajímavostech města.

Nakonec, a jako doplněk uvádím, že komu by to nestačilo, ten má k dispozici ještě knížku „Hradiště sv. Hippolyta  naproti Znojmu“, průvodce po Hradišti, ležícího na výšině západně od Znojma, od Jiřího Kacetla. Je také z roku 2020..dr. L. Černošek, 2020. 
zpátky úvod