malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo
P u  b  l  i  k  o  v  á  n  o

      200 let městských alejí a parků ve Znojmě (zrození znojemské občanské společnosti)
 
Kozdas - 200 let alejí
Autor: PhDr.Jan Kozdas a kolektiv
Vydání první 2004, Znojmo, 3000 výtisků.
Vydal Okrašlovací spolek ve Znojmě za přispění Jihomoravského kraje.


Návštěvník Znojma si většinou zapamatuje z našeho města dvě věci: radniční věž a dlouhý pás alejí a parků podél hradeb .Bylo to tehdy geniální řešení našich předků, kteří zeleným prstencem oddělili historické město od okružní komunikace a nové zástavby. Stalo se tak roku 1804, což dokladuje pamětní deska, vložená do hradební zdi. V roce 2004 uplynulo tedy 200 let od založení alejí. Všech souvislostí s výsadbou této krásné a důležité části dnešního města si všímá Okrašlovací spolek ve zmíněné brožuře. V jednotlivých kapitolách se zabývá vznikem celého „zeleného prstence“ kolem města, tedy i vznikem Karolininých sadů nad Dyjí, vznikem gránického lesoparku a v této souvislosti i samotným vznikem Zalesňovacího a okrašlovacího spolku v roce 1878 Je zde včleněna i zajímavá kapitola o geologii krajiny od pracovníka Jihomoravskéhomuzea ve Znojmě Mgr. Jaroslava Šmerdy, neboť romantické údolí Gránického potokaje unikátní nahromaděním bizardních skalních útvarů a dalších zajímavostí. Brožura je doplněna 108 historickými i současnými fotografiemi, většinou z archivu pana Josefa Vlasáka.
Publikace má 20 stran a současně je za 20,-Kč v prodeji v některých znojemských knihkupectvích a také v kapli sv.Václava na Mikulášském nám. ve Znojmě.
V současné době náš spolek postupně zpracovává celou historii původního Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě, takže je možné, že v budoucnu bude podobná publikace doplněna o nová fakta.
Také aleje budou procházet celkovou obnovou a revitalizací i s hradebním pásem. Začalo se již v Dolní aleji, a to jak v oblasti hradebního příkopu, tak i s postupnou obnovou některých starých stromů. Náš spolek podal mnohé návrhy i celou
ucelenou koncepci k této záležitosti a doufá, že vše dopadne ke spokojenosti znojemské veřejnosti i návštěvníků města.


dr. L. Černošek, červenec 2009.

zpátky úvod