malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo

P u  b  l  i  k  o  v  á  n  o

      Almanach Gymnazia Dr.Karla Polesného ve Znojmě,
   u příležitosti 90.výročí založení školy 1919 – 2009

almanach - gymnázium zn 2009

Kolektiv autorů
Vydalo Gymnazium Dr. Karla Polesného Znojmo, Komenského nám. 4 v září 2009
(brožura, 144 stran).

Když jsem si na podzim roku 2009 kupoval v knihkupectví Comenius ve Znojmě Almanach gymnazia, byl jsem hned při koupi informován, že vedení školy uvítá jakékoliv podněty k této publikaci. Myslím, že jsem správně pochopil, že toto brožované dílko je jakousi přípravou na vydání skutečného „stoletého“ almanachu za deset let, že je nutné, aby se zavčas vychytaly všechny nepřesnosti, zvláště v případě jmen absolventů.
To je jedna část této úvahy a je spíše věcí „ technickou“.
Druhá se již týká vlastní činnosti školy, od jejích počátků až po uplatnění absolventů v životě. Co tedy postrádám? Jsou to hlavně aktivity a osudy studentů mimo vlastní vzdělávací proces.Mohou to být osudy některých studentů za protektorátu – pamětníci nebo jejich potomci ještě žijí (např.osud prof.Maštery, který byl totálně nasazen), osudy některých učitelů a studentů po roce 1948 (např.prof.Jakub Trnka při statečné obhajobě Kopalova pomníku), studentské demonstrace v roce 1968 (vůdce studentů Vladislav Rakušan a další), osudy některých učitelů po sovětské okupaci v r.1968 (např.manželé Adamovi, prof.Čechová, prof. Starý a další), pak také postoje studentů, učitelů a vedení školy v listopadu 1989(!), vývoj školy v dnešní demokracii atd.
Protože jsem prožíval studentská léta v období „zlatých šedesátých“,jistě bych já, ale i mnozí další přivítal alespoň stručnou historii big-beatové skupiny „Bezejmenní“, která se zformovala na gymnaziu.Také chmelové brigády před nástupem do školy nebo majálesy...
Ale možná i něco o některých „nezapomenutelných“učitelích: manželé Pivničkovi, Adamovi, prof.Jocklová, prof. Dvořáčková, ředitel Lohnický a další. Také někteří významní absolventi, mnozí na postech vysokoškolských profesorů by zasluhovali zvýraznění. A při troše místa i připomínku dřívější historie vyššího reálného gymnasia od roku 1875 a odborné keramické školy od roku 1876.
Jinak to bude jen „lepší telefonní seznam“. I výběr a kvalitu fotografií bude nutno zlepšit.
Jistě i pevná vazba knihy  –  ne brožovaný výtisk.
Ale abych jen nekritizoval.  Byla zde učiněna spousta práce a základ je výborný. Chce to však „něco navíc“, aby to mělo jiskru a ducha. Bude-li třeba a budu-li vyzván, určitě bych přiložil ruku k tomuto společnému dílu. A za oživení vzpomínek na krásná studentská léta při čtení tohoto almanachu – díky!


dr. L. Černošek, absolvent školy 1966, září 2009.

 
zpátky úvod