malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě
os staré Znojmo
P u  b  l  i  k  o  v  á  n  o

      Vítejte v Jevišovicích
 
Jevišovice - 2018
Autor: Barák, Antonin
Vydání první červen 2018,  2000 výtisků., 64 stran                                                     Vydalo: Město Jevišovice, mimořádná příloha čtvrtletníku „Zpravodaj Města
 Jevišovice"
Realizace: Petr Večeřa, Bačice.

Útlá barevná publikace je koncipována jako průvodce Jevišovicemi. Turista, který obec nezná, je touto brožurou proveden všemi nejzajímavějšími místy historického moravského městyse a dozví se v rychlém sledu prakticky všechny podstatné a zajímavé informace. Autor vycházel z dostupných literárních pramenů a spolupracoval i s některými současnými badateli, například se znojemským archeologem Bc. Davidem Humpolou. Vzniklo tak všem přístupné dílko – turistický průvodce, které se lehce vejde třeba do batohu. Návštěvníci se tak mohou v Jevišovicích a částečně i v okolí dobře orientovat. Protože se navíc jedná  o „Přírodní park Jevišovka“, je začátek knížky věnován floře a fauně v této oblasti a konec  zase několika mapkám s cyklotrasami v mikroregionu Jevišovicka.

O Jevišovicích vyšlo už několik publikací, naposledy v roce 2016 od Jany Oberreiterové: „Jevišovice. Pohled do historie.“ O něco dříve, v roce 1997, zase „Jevišovická přehrada 1897 – 1997“, kterou napsal Rudolf Venera. Ze samostatných článků stojí za zmínku příspěvek Aleše Klempy „Nový zámek v Jevišovicích“, zveřejněný ve Sborníku Státního okresního archivu Znojmo v roce 2011. Těchto významných lokalit si Antonín Barák samozřejmě všímá, k zajímavostem přidává třeba vrch Žalov s husitským kalichem a přetiskuje k tomu článek dr. Audyho v „Jevišovických novinách“ z května 1964. Určitý nový přínos vidím v dokumentaci a popisu pohřební kaple Ugartů na jevišovickém hřbitově, kterou autor prozkoumal i se zmíněným Bc. Humpolou. (Údajně zde byla přechodně pohřbena – nebo spíše ukryta - baronesa Vetserová, která s korunním pricem Rudolfem Habsburským spáchala společnou sebevraždu v Mayerlinku.)

Závěrem ale nelze než opakovat, že na podrobnou publikaci – monografii – o svých mimořádně zajímavých dějinách Jevišovice stále ještě čekají. Publikace je k dostání na informačním středisku v Jevišovicích, je zdarma.

Lubomír Černošek, leden 2019.


zpátky úvod