os logo


vydal skládanou publikaci "Studánky Znojemska"
(květen 2003)


   

   

   Vydal Okrašlovací spolek ve Znojmě
    ve spolupráci
s Nadací Partnerství a
    Greenways Czech Centre

Tisk: Jiprint Jihlava

Text a foto:
Okrašlovací spolek ve Znojmě

Náklad 4000 ks

Zdarma

Publikace:  je téměř rozebrána.


zpátky další