Okrašlovací spolek odhalí 28. října 2005 nový pamětní kámen Antona Vrbky

 tisková zpráva

V den státního svátku České republiky 28. října 2005 odhalí znojemský Okrašlovací spolek na Kraví hoře nový pamětní kámen, věnovaný odkazu významného znojemského historika, pedagoga  a muzejního ředitele Antona Vrbky (1860-1939). Pro Okrašlovací spolek to představuje druhý aktivní počin roku 2005. Tím prvním byla publikace „200 let městských alejí a parků ve Znojmě,“ která se v předjaří objevila na pultech znojemských knihkupectví a informačních center a které se doposud prodalo již přes tisíc výtisků.

Myšlenka zřídit Vrbkův pamětní kámen na Kraví hoře byla mezi členy Okrašlovacího spolku probírána již po několik let. Na jaře roku 2004 byl vyhotoven potřebný projekt a ten zaslán na odbor školství a kultury Městského úřadu ve Znojmě k posouzení, neboť Okrašlovací spolek doufal v dotaci z městské pokladny. Členové Rady města Znojma však bez udání důvodu odmítli projekt finančně podpořit. Teprve během letošního léta se Okrašlovacímu spolku podařilo shromáždit dostatek financí z vlastních zdrojů (členské dary, výtěžek z prodeje výše zmíněné publikace) a realizace projektu mohla začít. Za spolupráce se Správou Národního parku Podyjí byl vytipován ve starém lomu u Devíti mlýnů vhodný kámen, který bude v těchto dnech převezen a instalován na Kraví horu. Mistr kameník pak dílo završí.

            Vrbkův kámen nebude stát na Kraví hoře poprvé. Anton Vrbka se totiž těšil velké vážnosti již za svého života. Rodák z Uherského Hradiště přišel na Znojemsko roku 1880 a nejprve působil jako učitel na malé německé škole v Čuli (Slupi). Roku 1888 přešel na německou obecní školu v Louce, kde se posléze stal řídícím učitelem. Jeho vlastivědné a historické práce patří dodnes k základním zdrojům poznání dějin Znojemska. Ač Němec, ctil od dvacátých let nově vzniklou československou republiku (roku 1924 ve Znojmě vítal prezidenta Masaryka), pozdější nástup fašismu nevítal. Snažil se naopak o co nejlepší kulturní spolupráci mezi českým a německým obyvatelstvem Znojma. Psal proto nejen německy, ale i česky. Když odcházel roku 1925 do penze, věnovali mu jeho přátelé pamětní desku, kterou umístili do nízké vystupující skalní žíly na zadním vrcholu Kraví hory. Na malé přírodní slavnosti tehdy kameni požehnal loucký farář Tretera. Kámen však vydržel na místě pouhé čtvrtstoletí. V padesátých letech bylo na Kraví hoře zřízeno cvičiště pro tehdejší „lidově-demokratickou“ armádu a z kamene se stal ideální střelecký terč. Památka na jednu z nejvýznamnějších znojemských osobností tak byla bezostyšně rozstřílena.

            28. října 2005 znojemský Okrašlovací spolek tuto památku znovu oživí. V 10.30 hod. se účastníci shromáždí na prostranství u mostu přes Dyji na Koželužské ulici, odkud začne společný pochod na Kraví horu. V 11 hodin bude slavnostně odhalen nový pamětní kámen. Všichni zájemci jsou srdečně zváni.

Okrašlovací spolek ve Znojmě  
zpátky úvod