malé logo
Okrašlovací spolek ve Znojmě


v ý r o č í  

Ctihodná matka Marie Vojtěcha Hasmandová

( *1914 - †1988)

Generální představená sester Boromejek
(Kongregace milosrdných sester sv. Karla Boromejského)  
ve Znojmě – Hradišti
                                                                                                                                  
ctihodná matka Marie Vojtěcha Hasmandová
archiv Kongregace boromejek
       
narozena 25.3.1914
                                
(jako Antonie Hasmandová) v Huštěnicích (okr. Uherské Hradiště),


zemřela   21.1.1988                                
v komunitě sester na Hradišti u Znojma.

Po maturitě v r. 1933 vstoupila do Kongregace boromejek v Praze s řádovým  jménem: Marie Vojtěcha. Za ukrývání kněze byla v roce 1952 zatčena Státní bezpečností a krajským soudem v Českých Budějovicích odsouzena pro velezradu jako „vatikánská špionka“ na 8 let. Vězněna byla v Pardubicích. Po propuštění v r. 1960 působila na několika místech a v roce 1970 byla zvolena generální představenou sester boromejek na Hradišti u Znojma. Zde vedla řeholní společenství 18 let až do své smrti. Pro její ctnostný život a rozvoj kongregace (pod svým heslem „Věrná až do smrti“) byl pak zahájen beatifikační proces probíhající v letech 1996 – 2004 a materiály byly předány vatikánské kongregaci pro blahořečení a svatořečení.
Matka Marie Vojtěcha Hasmandová byla pohřbena 28.1.1988 n hřbitově na Hradišti u Znojma, vedle svých řeholních sester.
Zemřela na zhoubný nádor plic, který byl částečně následkem  tuberkulosy – tou onemocněla ve vězení v Pardubicích. Ve Znojmě ji ošetřoval lékař MUDr. Havlík, který se sám podivoval její statečnosti a klidu, s kterým svůj zdravotní stav nesla.

hrob ctihodné matky Marie Vojtěchy Hasmandové
foto Lubomír Černošek
                                                                                                                                                                          
Dr. L. Černošek, únor 2013


zpátky úvod