logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Zpráva o průběhu výroční valné hromady Okrašlovacího spolku ve Znojmě, konané
dne 9.ledna 2013
v restauraci „U Karla“


Ve středu 9. ledna 2013 se v restauraci „U Karla“ ve Znojmě konala výroční valná hromada Okrašlovacího spolku
ve Znojmě. Postupně se sešlo 20 členů spolku a schůzi pak v 19:15 hod. zahájil předseda Otto Bouda.  Průběh byl dle programu. Po zaplacení členských příspěvků za rok 2012 (zatím nezaplacených) a 2013 je nyní počet členů spolku: 32. Výbor spolku byl jednomyslně zvolen ve stejném složení  jako 2012.                       
Předseda: Otto Bouda, místopředsedové:  Mgr. Jana Špinarová a ing. Karel Fiala.
Schválená byla i zpráva o činnosti v roce 2012 a hospodářská zpráva (hospodář ing. Vladimír Husa). Členské příspěvky zůstaly ve stejné výši:  100,- CZK a 200,- CZK. Dále se diskutovalo o plánu práce na rok 2013.                               
K pohoštění byl již tradičně přichystán guláš.

Valná hromada byla zakončena ve 22:30 hodin.


***

Další řádná schůze spolku bude, jako obvykle, za 14 dní, ve středu 23.1. v 19:00 hodin.

fotografie z valné hromady 

MUDr. L. Černošek, leden 2013


zpátky úvod