logo   Okrašlovací spolek ve znojmě

založen 1878 - obnoven 1992

foto Znojma


historie OS
ve Znojmě


h


stanovy


s


č


paměť místa

m


ko
fotoalbum  O S f 

program

p    aktuality  a 

zajímavé  fotografie
Znojma
z ž
výročí
v 
OS a média
m

projekty

p


k

poznáváme Znojemsko

O
údolí Lesky
volá o pomoc
 ú nové knihy  
a
naše recenze 

k

r
historie jiných OS  j

dokumenty

d   kalendář akcí a

paměť Moravy

M
 
 kontakty JM-NÖ                   
j
zachraňme parky
a další zeleň 
p
 
 

Okrašlovací spolek ve Znojmě je nepolitickým, dobrovolným zájmovým seskupením občanů usilujících o všestranné zkrášlování města Znojma a jeho okolí. Byl založen v roce 1878 a jeho činnost byla obnovena v roce 1992
Pro dosažení veřejně prospěšných cílů podporuje ochranu kulturního a přírodního dědictví, rozvoj místní kultury, šetrného cestovního ruchu, ochranu a rozšiřování zeleně. Angažuje se při utváření vzhledu města a okolí s ohledem na historická, památková i vlastivědná hlediska. Podílí se na nezávislé veřejné kontrole a odborné oponentuře činnosti orgánů a institucí veřejné správy, podnikatelských a jiných subjektů.

 
Poslední aktualizace stránek proběhla dne:  17. července 2024 facebook
     
úvod