logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Výroční valná hromada

Okrašlovacího spolku ve Znojmě


 se konala druhý lednový týden, ve středu 11. ledna 2017. Členové se sešli ve „spolkové“ restauraci „U Karla“ na Mikulášském náměstí č. 6. Vše probíhalo podle programu (viz), ze současných  26 členů spolku bylo přítomno 19, takže jsme byli usnášeníschopní.
Po 19. hodině zahájil schůzi předseda spolku 
Otto Bouda. Nad stolem byl vyvěšeni náš spolkový prapor.  Po nezbytných formalitách předseda přečetl  zprávu o činnosti spolku za rok 2016 , která byla jednomyslně  schválena.

VH - 11. 1. 2017
foto: Karel Jakl

Na dalších 13 měsíců bylo zvoleno nové vedení spolku:
  • Otto Bouda             -  předseda
  • ing. Karel Fiala      -  místopředseda
  • Zdeněk Beránek   -  místopředseda
Kontakty na vedení spolku jsou uvedeny na stránce kontakty.
Hospodář spolku ing. Vladimír Husa nás seznáil se zprávou o hospodaření spolku - máme přebytek. Zpráva byla rovněž jednomyslně schválena a ing. Husa byl i nadále potvrzen ve své funkci.
Karel Jakl, správce webu pak informoval o nadále se rozvíjejících webových stránkách spolku, o našem facebookovém profilu bylo informováno ve výroční zprávě.
O přestávce byly vybrány členské příspěvky, 100.- CZK od důchodců a 200.- CZK od ostatních. Zaplatili jsme si také spolkový guláš, byl jako vždy výborný.

Pak se již diskutovalo o plánu práce na rok 2017. Opět oceníme některé osobnosti roku osobnosti regionu, vzpomeneme 25 let od obnovení našeho spolku, začátkem září proběhne už 5. ročník korzování v Horním parku (doufejme, že tato část parku bude ještě existovat) a umístíme pamětní desku na dům č. 18 na Masarykově nám., kde v polovině 19. století bydlela spisovatelka Marie von Ebner-Eschenbach. Vše bude oznámeno s předstihem na našem webu.
Hraniční most u Stálek, který jsme loni převzali a patří nám ho polovina, je v havarijním stavu. Bude nutno vytvořit rozpočet oprav a potom žádat o dotace. Náš nový člen – ing. Poslušný – kterého jsme přijali na valné hromadě, se nabídl. Že by nám s tímto obtížným úkolem pomohl.
Vycházky a výlety budou upřesňovány během roku i dalšími akcemi našeho spolku.

V bodu „Různé“ se probíraly přednášky, strom Znojemska, vztah spolku k vedení města a další věci komunální politiky, např. oživení pivovaru atd.

Ing. Rothröckl věnoval členům několik kalendářů NP Podyjí na rok 2017.

Další schůze Okrašlovacího spolku budou zase vždy po čtrnácti dnech.

Lubomír Černošek, leden 2017
***
fotografie z valné hromady zpátky úvod