logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Svolávám
výroční Valnou hromadu Okrašlovacího spolku ve Znojmě
KDY:  středa, 15. ledna 2020, 19:00 hod.
KDE:  restaurace U Karla, Mikulášské náměstí, Znojmo 

PROGRAM:
1.        Úvod, volba zapisovatele a ověřovatelů zápisu z valné hromady
2.   Úhrada nedoplatků členských příspěvků za rok 2019 a přijetí nových členů
3.   Ověření počtu přítomných členů, doplnění a schválení programu valné hromady 
4.         Výroční zpráva o činnosti spolku za rok 2019    
5.   Zpráva o stavu webových a facebookových stránek
6.   Zpráva o stavu členské základny
7.           Předběžná zpráva o hospodaření spolku za rok 2019
8.   Volba nového vedení spolku: předseda a dva místopředsedové na dalších 13 měsíců
9.   Volba hospodáře a zapisovatele spolku
10.  Stanovení výše členských příspěvků pro rok 2020 a jejich výběr
11.   Termíny dalších řádných schůzí spolku
 
                                                                                                                                       P ř e s t á v k a                
                                                                                                                
                                                                          
12.  Plán práce spolku na rok 2020    
 •  Odhalení pamětní desky Marii Ebner von Eschenbach
 •  Informační panely - Karolíniny sady, Piwetzův pramen
 •    Obnova některých zašlých nápisů – Polský kámen,
 •    Litinový kříž na vojenském hřbitově
 •   Trasa bývalého vodovodu v lese Smoha (spolupráce s ČTK)
 •  Reedice „Průvodce městem Znojmem“ Jiřího Svobody
 •   Kniha „Historie staré nemocnice ve Znojmě“ Jiří Kacetl
 •   Čestné občanství Hugo Ledererovi-nový návrh
 •    Nápisy na Kopalův pomník
 •  15.ročník Ocenění Okrašlovacího spolku 
 •  8.ročník Promenádního koncertu v Horním parku
 •  Tv adventní koncerty
 •  Vycházky a výlety s Okrašlovacím spolkem 
 •  Symposium o zeleni ve Znojmě
Velké projekty:
 •  Obnova hraničního mostu Stálky-Heinrichsreith
 • Arboretum na Hradišti
 •  Ringelspiel v Dolním parku
 • Potok Leska, zpřístupnění horní části

13  Různé
14. Závěr
                Občerstvení zajištěno - guláš v dobrovolné ceně 80,- CZK
                        Prosíme o hojnou účast, možno přivést hosty -  jsou vítáni
 Za výbor spolku: Otto Bouda, předseda

zpátky úvod