logo  

 Okrašlovací spolek ve Znojmě        Svolávám
výroční Valnou hromadu Okrašlovacího spolku ve Znojmě (za rok 2022)
KDY:  středa, 18. ledna 2023, 19:00 hod. 
KDE:  restaurace "U Karla", Mikulášské náměstí, Znojmo 
PROGRAM:
  1.    Úvod, volba zapisovatele a dvou ověřovatelů zápisu z valné hromady
  2.    Stanovení výše členských příspěvků na rok 2023
  3.    Úhrada nedoplatků členských příspěvků za rok 2022 
  4.    Ověření počtu přítomných členů, přijetí nových členů
  5.    Doplnění a schválení programu valné hromady

  6.    Výroční zpráva o činnosti spolku v roce 2022
  7.    Zpráva o stavu členské základny
  8.    Zpráva o hospodaření spolku
  9.    Zpráva o stavu webových a facebookových stránek
 10.   Volba nového vedení spolku: předseda a dva místopředsedové
 11.
   Volba hospodáře spolku
 
                  Přestávka, v ní placení členských příspěvků                                           
                                     
 12.   Plán práce spolku na rok 2023:   
 • Proznačení cesty v polesí Kravsko
 • Trasa KČT v lese Smoha 
 • Doplnění lip v ulici dr. Horákové 
 • Úprava bývalého vojenského hřbitova
 • Oprava laviček u „Smyčky“ 
 • Trvalý zájem o povodí Lesky a Městský lesík
 • 16.ročník udílení „Ocenění OS“
 • 11.ročník promenádního koncertu v parku 
 • Publikace A. Foyta „Znojmo – perla jižní Moravy“
 • Most u Stálek
 • TV adventní koncerty
 • Vycházky a výlety
 13.    Termíny dalších řádných schůzí spolku
 14.
  Různé
 15
.
 
 Závěr
  
                  Zveme všechny naše členky a členy. Vezměte s sebou také svoje partnery a známé - jako hosty, účast každého je vítána.     
                                                        O přestávce schůze bude podáván guláš v nepovinné ceně 120,- CZK
                                                       Srdečně zve vedení Okrašlovacího spolku ve Znojmě.

Za výbor spolku: MUDr.Lubomír Černošek, předseda

zpátky úvod