malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek

údolí Lesky volá  o pomoc

   

                                        

Městský úřad Znojmo, námětí Armády 8, Znojmo, 669 02

Odbor životního prostředí

Vodoprávní úřad

Ing. Blanka Trázníková Jedličková

   
Věc: Stanovisko  Okrašlovacího spolku ve Znojmě k odběrům vody v povodí potoka Lesky a Gránického potoka ve Znojmě.Vážená paní inženýrko,

děkujeme za zprávu – vyrozumění o výsledcích kontrol odběrů vody z vodního toku Lesky a Gránického potoka ve Znojmě z ledna 2021.


K tomuto vyrozumění sdělujeme toto naše stanovisko:

Jak u pana Tribuly (odběry vody z potoka Lesky), tak u pana Buriana (odběry z tzv. Pivcova pramene, povodí Gránického potoka) žádáme, aby ani výhledově nebyly v těchto případech povoleny odběry vody. Důvodem je, že potok Leska trpí po většinu roku nedostatkem vody a Pivcův pramen, kdysi hojný, v této době téměř vyschnul.Další odběry vody by tuto situaci nedále zhoršovaly.

Zahrádkáři si v současné době, která se vyznačuje extrémně suchými roky, budou muset obstarávat zalévání svých pozemků jiným způsobem.

 

Za Okrašlovací spolek ve Znojmě:

Otto Bouda, předseda spolku
 

Ve Znojmě dne 6. května 2021.


                      

   
zpátky úvod