malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
 

 Staré Znojmo - obrázek 

údolí Lesky volá o  pomoc

   

                                        

  životní prostředí - krajina leska volá
         

Úvodní slovo

Potok Leska pramení pod Kasárenským návrším, u křižovatky Pražská – Vranov – Přímětice a teče jižním směrem v údolí až do Dobšic, kde asi po deseti kilometrech vtéká do Dyje.
Bývala to pěkná přírodní lokalita, ale vlivem dlouhodobé neúdržby jsou teď břehy zarostlé nálety, kolem koryta najdeme stavební suť i jiný nepořádek, zahrádky leckde sahají až k potoku a znemožňují průchod, zvlášť ve středním úseku. Tady se také koncem roku 2020 začal potok regulovat, Povodí Moravy ale postupuje příliš technicistně.
Už na jaře 2020 spustil znojemský patriot Jiří „Cmunda“ Roupec akci „Leska volá o pomoc“. Náš Okrašlovací spolek se pak chopil iniciativy a uspořádal dvě vycházky s rekognoskací kolem potoka Lesky. Stav je neutěšený – Leska skutečně volá, bude potřeba se potoku a údolí intenzivně a urychleně věnovat.

L. Černošek

2019


20202021
  •  
       
 
 
2022


 
zpátky úvod