Dokument:   Odpověď na dopis znojemských spolků Radě města Znojma (z 16.1.2014)

Předmět: Usnesení RM - stanoviska členů pracovní komise

Ve Znojmě 30. ledna  2014
Vážení zástupci občanských sdružení,

dovolte mi, abych vás informovala o usnesení Rady města Znojma ze dne 28.1.2014 ohledně předložených stanovisek
jednotlivých členů pracovní komise - revitalizace parku pro oblast architektonického a urbanistického řešení.  
RM tento bod odložila. Radní požadují, aby koordinátorka  pracovní skupiny vyzvala zástupce občanských sdružení k
předložení nové projektové dokumentace včetně vizualizace a položkového rozpočtu dle jejich požadovaných změn na
následující zasedání rady města.  
 
Na základě požadavků radních vás tedy vyzývám k předložení výše uvedených materiálů, aby daná problematika mohla být projednána  na zasedání rady města dne 11.2.2014. 

S pozdravem
 
Ing. arch. Iveta Ludvíková
městská architektka
 
Městský úřad Znojmo
Obroková 10
669 02 Znojmo
Tel: 515 216 202Přečtěte si  odpověď na tento dopis:  Stanovisko občanské iniciativy k usnesení RM z 30.1.2014zpátky  úvod