malé logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě
Staré Znojmo - obrázek


D o k u m e n t y 

       2023

 • Větrný park Dyjákovičky
          Dopis starostovi obce Dyjákovičky  (16.03.2023)
           
Dopis starosty obce Dyjákovičky  (13.04.2023)

   
       2022

 • Oprava radniční věže 2022 - 2023
          Dokument OS Znojmo - uložený v roce 2022 do báně radniční věže  (říjen 2022)

         2021
 • Leska volá o pomoc
          Sdělení MÚ OŽP vodoprávní úřad  -  "Leska volá o pomoc"  (12.01.2021)
            Dopis Povodí Moravy      -  "Leska volá o pomoc"  (31.01.2021)  
          Odpověď Povodí Moravy  -  "Leska volá o pomoc"  (15.02.2012)
          Dopis Povodí Moravy      -  "Leska volá o pomoc"   (02.03.2021)
          Dopis Vodoprávnímu úřadu  -  Leska volá o pomoc"   (05.06.2021)


        
2020

 • Kašna Horní nnáměstí
          Odpověď starosty Jana Groise a Rady města Znojma  na petici „Za obnovu svatováclavské barokní fontány na Horním náměstí ve Znojmě“

        2019

 • Topol černý Sedlešovice
          Podnět k zahájení řízení - kácení topolu černého  (29. 10. 2019)

 • Lípy Dyjská ulice
          Podnět k prošetření provedeného výkopu  (3. 6. 2019)

         Odpověď ČIŽP - prošetření provedeného výkopu  (11. 6. 2019)

       
        2017


 • Horní park
          Městský park ve Znojmě plán "revitalizace" část A2  (Duben 2017) 
 • Tisková zpráva - stavba hasičské zbrojnice
 • Změna zákona  o národních parcích
          Dopis poslancům Parlamentu ČR   -  15.02.2017

         
         2016

 • Porušení zákona
          Rozhodnití JMK o porušení shromažďovacího zákona č. 84/1990 ust. § 6 odst.1 Městským úřadem ve Znojmě   -  14.03.2016
 • Dolní park
          Odpověď starosty města na petici znojemských spolků z 22.10.2015  -   03.05.2016

          Rozhodnutí JMK OŽP o kácení dřevin a křovin v Dolním parku             -   09.03.2016

          Odvolání ZZP proti rozhodnutí MUZ OŽP o  Dolním parku 4993-2016    -   02.02.2016

             
Odvolání OSZ proti rozhodnutí MUZ OŽP o  Dolním parku 4993-2016    -  04.02.2016

             
Nové rozhodnutí MUZ OŽP o kácení dřevin a křovin v Dolním parku - 4933  -   20.01.2016

             
Doplnění podkladů řízení „Revitalizace Dolního parku částí C1, C3/1, C3/2.1.1.“      -    14.01.2016
         
         
2015
 • Dolní park
 • Horní park

          2014        
 • Plovárna - krytá hala
         Připomínky a návrhy k projektu krytého bazénu ve Znojmě                               ....  27. června 2014
 • Městské parky
          Ringšpíl v Dolním parku – nesouhlas se záměrem přístavby                          ....  12. srpna 2014 
         Odpověď MUZ OPP ve věci porušení stavebního zákona                               ....  28. března 2014
         Žádost o vyjádření MUZ OPP k porušení stavebního zákona                          ....  24. března 2014
         Sdělení MUZ OV k prošetření porušení stavebního zákona                           ....   24. března 2014
        
Rozpuštění pracovní skupiny pro architekturu                                              ....   5. března 2014         
         Rada města Znojma odmítla zastavení revitalizace parku                               ....   5. března 2014
         Stromy v Dolním parku - zatěžkání kořenů sutinami                                      ....  21. února 2014
         Podnět k prošetření porušení stavebního zákona Městem Znojmem                ....  20. února 2014
         Výsledek prošetření ČIŽP  - kácení stromů                                                           ....   7. února 2014
         Stanovisko občanské iniciativy  “Zachraňme park”                                          ....   5. února 2014
         Usnesení RM - stanoviska členů pracovní komise k dopisu                          ....  30. ledna 2014
         Dopis členům Rady města Znojma, Obroková 10                        
               ....  16. ledna 2014

                                                       
         2013
 • Městské parky
         Výzva starosty města Znojma třem občanským spolkům  ......  29.10.2013    zveřejněno ve Znojemských listech 7.listopadu 2013
         Rezoluce občanské veřejnosti k revitalizaci městského parku nebyla projednána zastupitelstvem města Znojma  ......  22.10.2013
         
Rezoluce občanské veřejnosti k revitalizaci městského parku  ve  Znojmě  ......  16.10.2013
         Odpvěď starosty města Znojma   (na dopis z 26.6.2013)  ......   25.7.2013  
         
Dopis Okrašlovacího spolku MR  (úhyn stromů ve Středním parku)  ......  26.6.2013


         

          2012  
 • Městské parky
          Dopis starostovi města  (planovaná "revitalizace" parků)      ......   13.3.2012
          Připomínky 
k „Průvodní a souhrnné technické zprávě“ (projekt: Ateliér Tišnovka, Brno) 
.....   13.3.2012

 • Pivovar
          Dopis odboru investic a správy nemovitostí (areál bývalého pivovaru)  ......   27.2.2012 
          Připomínky k urbanisticko-architektonické studii (Ing.arch. Poláčka......   27.2.2012
 
           2011
 • Územní plán
          Dopis odboru investic a správy nemovitostí  (nový ÚP města Znojma) .....   15.9.2011
          
Připomínky ke konceptu  (územního planu......   15.9.2011

          2010
 • Větrné elektrárny
           Otevřený dopis občanských sdružení Znojemska  (hejtmanovi Jihomoravského kraje)  ......   21.4.2010
         1992
 • Stanovy spolku
          Registrace Stanov Okrašlovacího spolku  ..... Praha, 9. 4. 1992


                                                                 
zpátky úvod