Dokument:   Rozhodnutí Městského úřadu Znojmo, odbor životniho prostředí (z 30.9.2015)

strana:  01

Rozhodnutí MUZ 30.9.2015 - 001

Přečtěte si "Stanoviska OS a ZZP k záměru kácení dřevin a křovin v Dolním parku",  která tomuto rozhodnutí předcházela:


 zpátky   strana 2