logo

 

  Historie Okrašlovacího spolku ve Znojmě

 


Zalesňovací a okrašlovací spolek ve Znojmě 1878 - 1945   (dodatek 2022)

   V roce 1877 se někteří občané města Znojma usnesli založit místní okrašlovací spolek, neboť v Čechách a na Moravě již okrašlovací spolky existovaly. První český okrašlovací spolek vznikl již v roce 1861 v Kutné Hoře, na Moravě to byl Okrašlovací spolek města Prostějova z roku 1873. Tyto spolky někdy vznikaly volnou přeměnou z tzv. „Přátel přírody“, v našem regionu to byl třeba již v r. 1860 vzniklý vranovský „Naturfreunde“ – širší občanská společnost pečující za hraběte Mniszka, majitele vranovského panství, o kultivaci zdejší krajiny a přírody. (Vlastní Vranovský okrašlovací spolek vznikl až v roce 1907.)

V březnu 1878 byl založen brněnský okrašlovací spolek.

Stanovy znojemského spolku byly zadány a schváleny výnosem Moravského místodržitelství ve stejném roce, v červenci (4. 7. 1878). 

       
zos - 1878 de     zos 1878 cz 

První valná hromada se v červenci ve Znojmě neuskutečnila pro malý počet členů, ale 5. 8. 1878 se sešel dostatečný počet občanů k tomu, aby mohl být spolek založen. Valná hromada se konala v tzv. „zimním lokále Mauralova hradního pivovaru“, který pak Zalesňovací a okrašlovací spolek prohlásil svým spolkovým lokálem. Šlo to snadno, neboť majitel, pivovarník Rudolf Maural byl jedním ze zakládajících členů spolku. (Od prosince roku 1882 se spolek natrvalo přesunul do nově postaveného a otevřeného „Domu německého měšťanského spolku“, dnes budovy známé jako „Domeček“.)

Prvním předsedou byl zvolen Johann Haase, obchodník s vínem. Tuto funkci vykonával v letech 1878 až 1886.  (Byl dvakrát za sebou zvolen i starostou města Znojma, v letech 1900 až 1904). Místopředsedou spolku se stal Ferdinand Kerneker (a jeho předsedou potom v letech 1886 až 1895). K jeho 85. narozeninám mu umístil vděčný Zalesňovací a okrašlovací spolek v Gránicích tzv. „Kernekerův kámen“. Našli jsme ho po letech povalený a poničený, ale v r. 2008 ho náš spolek obnovil a v r. 2012 jsme k němu přidali i lavičku.

Zalesňovací a okrašlovací spolek začal hned po svém založení ve velkém vysazovat stromy. Zalesnil tehdy holé a skalnaté Gránické údolí, břehy a svahy kolem Dyje, výšinu na Suchohrdlech a mnoho dalších lokalit. V r. 1892 začal vysazovat Městský lesík. Za prvních deset let činnosti vysadil nebo rozdal téměř 400 tisíc stromů a různých dřevin. Měl totiž bohaté členy a sponzory: baron Max Kübeck z Lechovic, hrabě Nimpsch z Nových Syrovic, hrabě Stadnický z Vranova, Leopold Queiss – inspektor velkostatku z Jaroslavic a jiní.

Spolek se podílel v roce 1883 na vzniku Turistického klubu, proznačoval turistické cesty, hlavně kolem Dyje, vybudoval rozhlednu na svahu proti rakouskému Hardeggu (Luitgartina, dnes Hardegská vyhlídka) a vyhlídku na Králově stolci.

Za války byla jeho činnost utlumena, ale po vzniku ČSR pokračoval v činnosti. Od roku 1921 do roku 1929 se stal jeho předsedou Johann Muck. V r. 1922 byla otevřena „Muckova cesta“, spojující Gránice a Karolininy sady. Duší tohoto prvorepublikového spolku se stal lesní inženýr Jakub Jiral, který přišel do Znojma z Prachaticka. (Nás spolek po něm pojmenoval jednu z cest v Gránicích, otevřenou 10. října 2015.)

Prvorepublikový spolek nechal v r. 1930 vybudovat meteorologický altánek na dnešním Komenského náměstí, proznačil další cesty v Gránicích – „Cesta 24. pluku“ vede přes nově vytvořený skalní tunel z roku 1930. Tyto aktivity se dařilo naplňovat také proto, že v letech 1929 až 1934 se stal předsedou spolku starosta Znojma, JUDr. Josef Mareš. Poslední předsedou Zalesňovacího a okrašlovací spolku byl zvolen v roce 1935 Jakob Křepinsky, ředitel Zemědělské a vinařské školy ve Znojmě. Ten pak musel přihlížet násilnému rozpuštění spolku.

Spolek měl v plánu vytvořit na jaře 1938 na skalním ostrohu „Kroko“ v Gránickém údolí arboretum, ale svůj záměr odložil pro nepřízeň počasí až na jaro roku 1939.

V září 1938 byla podepsána Mnichovská dohoda, došlo k připojení Znojemska k Velkoněmecké říši a všechny spolky byly rozpuštěny a zakázány.

Činnost Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě tak byla po šedesáti letech ukončena. Po 2. světové válce, v r. 1947 došlo k pokusu obnovit okrašlovací spolek, ale další změna režimu po tzv. „Vítězném únoru“ v r. 1948 tento pokus zmařila.

Autor: Lubomír Černošek, duben 2022

zpátky úvod hist.1