logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě

 logo OS

Historie jiných okrašlovacích spolkůOkrašlovací spolek (Verschönerungsverein) Liliendorf  (1895 - 1939)


Lesná - Liliendorf

Spolek byl založen 29. prosince 1895. Jeho stanovy byly schváleny už 7. 12. c.k. místodržitelstvím. Obec Lesná se tehdy jmenovala Liliendorf a byla mladá – založená „uměle“ advokátem Hilgartnerem z Lilienbornu v roce 1794. Předsedou Okrašlovacího spolku se stal místní farář P. Franz Mühlberger. Hned příští jaro – v březnu 1896 - členové spolku vysadili od kaple sv. Terezie k lesu alej, sestávající z 36 třešní a 12 švestek. V tomtéž roce zakoupili 13 kusů osvětlovacích lamp. Tehdy se ještě jednalo o petrolejové osvětlení.

K 50. výročí panování císaře v r. 1898 členové spolku uspořádali holdovací slavnost s účastí místního pěveckého spolku a výtěžek byl věnován na vybudování místních lázní.

alej v Lesné
K nim dovedli novou kaštanovou alej. Byla založena r. 1907.

Část obecního pole poblíž lesa přeměnili na plochu pro divadelní představení a udržovali ji tak až do roku 1924, kdy byl pozemek prodán místnímu tělocvičného spolku. První představení se hrálo v říjnu 1913 ke stému výročí Bitvy národů u Lipska. Po první světové válce se činnost velmi utlumila a spolek byl obnoven až 14. července 1931. Vstupní členský poplatek stanovili na 2,-Kč a měsíční na 50 haléřů. Předsedou zvolili Albrechta Kotzaba. Spolek měl tehdy 62 členů. O rok později už měli peníze na zakoupení stříkacího vozu. Sloužil ke snížení prašnosti cest - Liliendorf byl totiž velmi navštěvován letními hosty. Činnost spolku ukončila až druhá světová válka a po ní už obnoven nebyl. .

Podle textu publikace Zdeňka Bíny „Lesná dvousetletá“ z roku 1994..


Zpravoval: Dr.L.Černošek, březen 2016
zpátky úvod