logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě

 logo OSOkrašlovací spolky v Českých zemích


           - první okrašlovací spolek vznikl v roce 1861....       více  
Stručná historie některých Okrašlovacích spolků v regionu jižní Moravy

Okrašlovací spolky, vznikající v regionu jižní Moravy v druhé polovině 19. století byly převážně německé. Bylo to zde na jihu dáno převahou německého obyvatelstva, hlavně ve větších městech. V Mikulově byl okrašlovací spolek založen už v r. 1871, v Brně vznikl spolek v březnu 1878 a ve Znojmě v červenci téhož roku pod názvem „Anpflanzungs- und Verschönergungsverein in Znaim“ (Zalesňovací a okrašlovací spolek ve Znojmě). Okrašlovací spolek v Liliendorfu (později Lesná) založili r. 1895. Fr. V. Peřinka ve své „Vlastivědě moravské“ z r. 1905 uvádí také Okrašlovací spolek v Šatově     a v Dyjákovičkách, ale bez dalšího bližšího určení. Vranovský okrašlovací spolek Peřinka ještě neuvádí, neboť ten vznikl až 8. srpna 1907.
zpátky úvod