logo

Okrašlovací spolek ve Znojmě

 logo OS

Historie jiných okrašlovacích spolkůOkrašlovací spolek (Verschönerungsverein) Vranov na Dyjí  (1907 - 1938)


Vranov n. D. - Frain
foto: Karel Jakl
Vranovský okrašlovací spolek Peřinka ještě neuvádí, neboť ten vznikl až 8. srpna 1907 (viz Protokol o vzniku Vranovského O.S. - viz níže, přeložil Karel Jakl). Bezprostředním podnětem k jeho založení bylo shromáždění zainteresovaných zástupců regionu k projektu tzv. „Dyjské dráhy“ dne 28. července 1907. Elektrifikovaná železniční trať měla spojit Znojmo přes Vranov do Raabsu. Na tomto shromáždění byla ustanovena komise pro vybudování dráhy a vranovští hostinští vycítili velkou příležitost ke zvýšení turistického ruchu. Nelenili a s dalšími místními založili v hostinci pana Ippa (budova stojí napravo při cestě vzhůru k zámku) dne 8. 8. 1907 Vranovský okrašlovací spolek. Kultivace krajiny zde měla dlouhou tradici, zvýrazněnou úpravami v polovině 19. století za hraběte Mniszka. Od roku 1860 se do péče o krajinu zapojila širší občanská společnost sdružená zde do „Naturfreunde“ (Přátelé přírody). Okrašlovací spolek si vedl od r. 1907 ručně psané zápisy ze schůzí, které se dochovaly (z němčiny část z nich přeložil Karel Jakl). Prvním předsedu byl zvolen Josef Nendwich, místopředsedou řídící učitel Emanuel Welky. Členský příspěvek byl stanoven na 1,- Kč za rok. Josef Nendwich byl předsedou volen dlouhodobě, na tomto postu ho nacházíme i v r. 1931, kdy jsou ve funkcích již synové spolkových členů – Josef Nendwich mladší a Emanuel Welky mladší. Již v roce 1908 uspořádal spolek v hotelu „Thaya“ ve Vranově 15. února masopustní maškarní bál, a potom, 16. června stejného roku květinový a dožínkový průvod k prvnímu výročí založení spolku. Členové spolku se aktivně zúčastňovali také schůzí ohledně plánované výstavby dráhy, společně se členy „Svazu pro cizinecký ruch“ (Fremdenverkehrverband), založeného ve Vranově v roce 1906. Z plánů na výstavbu železnice nakonec sešlo, nejprve pro nedostatek financí, pak vlivem 1. světové války a nakonec kvůli stavbě Vranovské přehrady. Spolek fungoval pravděpodobně do začátku 2. světové války. Posledním dokumentem, který se podařilo dohledat, je na psacím stroji psaný přípis obecnímu zastupitelstvu ve Vranově nad Dyjí, kde spolek dosti důrazně žádá o obnovení veřejných cest, které sám dříve pomáhal upravovat. Jsou to cesta z Felicitina údolí alejemi až na Hardegg, Hardeggská cesta od „Häuselmais“ přes tzv. Velkou alej a cesta od Zámecké ulice ve Vranově přes Meierhof (t.j. dvůr správce panství) až do Podmýče. Spolek chce nechat odstranit tabulky s nápisem „Neveřejná cesta, průchod až do odvolání dobrovolně povolen“, které sem umístilo vranovské panství. Jedná se asi jen o návrh dopisu, protože papír není ani datován, ani podepsán. Dopis je psán německy (přeložil jej Karel Jakl). Výbor Okrašlovacího spolku doporučuje v této záležitosti nic nepromeškat. Jak tato záležitost nakonec dopadla, to jsme se už nedozvěděli.


protokol založení os Vranov - originál protokol založení os Vranov - překlad
Rukopisný protokol o založení OS ve Vranově a jeho překlad -  r. 1907.


Autoři: L.Černošek a  K. Jakl, 2018
zpátky úvod