malé logo

Tisková zpráva 

13. ročník udílení "Ocenění Okrašlovacího spolku ve Znojmě"– za rok 2017“

23. květen 2018


Od roku 2006 udílí Okrašlovací spolek "Ocenění" osobnostem nebo neziskovým organizacím za významný počin nebo dlouholetou významnou činnost na poli kultury, ekologie nebo badatelské práce v našem městě a regionu.
Současný ročník je již třináctý. V minulých letech bylo uděleno celkem již 47 ocenění, s letoškem jich tak bude přes padesát, neboť přibyli tito ocenění::

Osoby oceněné za rok 2017:

spolek Rotunda  - cena za 2017

Ing. Kania  - cena za 2017
ing. Dunglová - cena za 2017 Karel Fojtík  - cena za 2017

1.Divadelní spolek Rotunda

2. Ing. Jindřich Kania 3. Ing. Simona Dunglová 4. Karel Fojtík
za 40 let úspěšné ochotnické divadelní tvorby za dlouholetou nezištnou práci
při vydávání zpravodaje "Život farností Znojma"
za vedení malířských kurzů pro znojemskou veřejnost za kreativní vedení znojemského "Big Bandu"
a žákovského klarinetového souboru

Slavností večer proběhl ve středu 23. května 2018 v mázhauzu Domu umění ve Znojmě. Zahájen byl v 18 hodin. Celý program moderoval Mgr. Jiří Ludvík. Bylo také vzpomenuto 140 let od vzniku Zalesňovacího a okrašlovacího spolku ve Znojmě v roce 1878.

Po skončení programu byli všichni zváni na pohoštění, které zajistil ing. Karel Fiala.


Celý večer  velmi zpříjemnil Karel Fojtík se svým klarinetovým a saxafónovým kvartetem.


foto: Karel Jakl

Ocenění 2017

dále:

Znojemský tisk zaznamenal


zpátky úvod