logo - OS


Okrašlovací spolek ve znojmě

založen 1878 - obnoven 1992

obrázek Znojma

P a m ě ť   M o r a v y


vlajka - zn vlajka - eu vlajka - mv


pečeť - markrabě Václav Jindřich
MEZINÁRODNÍ KONFERENCE
"MORAVSKÝ MARKRABĚ VLADISLAV JINDŘICH
A JEHO DOBA"
LOUKA U ZNOJMA, 31. 8. – 1. 9. 2022


     
JKlášter Znojmo Louka
Klášter Louka, Vilém Doderer, po 1850

   
Mám velkou radost, že ve spolupráci mezi městem Znojmem a Historickým ústavem Filozofické fakulty Masarykovy univerzity v Brně se podařilo dohodnout základní kontury mezinárodní historické konference, která proběhne na sklonku léta 2022. Jejím cílem bude přiblížit osobnost polozapomenutého moravského markraběte Vladislava Jindřicha (asi 1160 – 1222), mladšího bratra českého krále Přemysla Otakara I., od jehož úmrtí uplyne v příštím roce 800 let. Ze své rezidence na znojemském hradě vykonával po dvě první desetiletí 13. století vládu nad Moravou, položil základy pro její vrcholně středověkou správu coby svébytné, autonomní země a díky své manželce Heilwidě z Trnavy (Thürnau, nedaleko Frejštejna) utužoval spolupráci se sousedními Rakousy. Za jeho panování vznikla na Moravě také první města a je dost dobře možné, že první kroky k založení města Znojma podnikl právě Vladislav Jindřich. Mimochodem, Vladislav Jindřich patří k zakladatelům štýrského Mariacel, nejslavnějšího poutního místa ve střední Evropě.
Konference se bude odehrávat na místě vskutku symbolickém: románská fáze výstavby premonstrátského kláštera v Louce pod Znojmem, z níž nyní dokončená obnova staré loucké školy odkryla tolik nečekaných nových artefaktů a poznatků (viz foto), byla završena právě za vlády tohoto markraběte.
Za brněnskou univerzitu zaštítil konferenci svojí odbornou kapacitou sám prof. Dr. Martin Wihoda, autor monografie o markraběti V. Jindřichovi.
O důvod víc se těšit na léto roku 2022! 
       
Renovovaná škola v klášteře Louka - exteriér
Renovaná škola v klášteře - interiér
 Renovovaná škola v klášteře Louka
   

Autor: Jiří Kacetl, facebook, 23.11.2021
Obrázky: Museum města Bratislavy (1),  Jiří Kacetl (2-3)zpátky úvod