logo - OS


Okrašlovací spolek ve znojmě

založen 1878 - obnoven 1992

obrázek Znojma

P a m ě ť   M o r a v y


vlajka - zn vlajka - eu vlajka - mv


erb Moravy
Královská města na Moravě

Část měst na Moravě se v minulosti pyšnila titulem královské (markraběcí) město. Značilo to, že dané město bylo v držení krále (markraběte) a disponovalo významnými privilegii. Byla takto zakládána ve 13. století, do moderní doby jich zbylo jenom několik.

 
1213 1213 - Uničov UničovNejstarší a zároveň královské město na Moravě (dnešní území).
Status města byl spolu s městskými privilegii udělen jako prvnímu na současném území Moravy Uničovu. Dle dochovaného pramene to bylo nejspíše v roce 1213, kdy byl Uničovu městský status udělen moravským markrabětem Vladislavem Jindřichem.  Status královského města Uničov definitivně pozbyl v roce 1850.
1226 1226 - Znojmo ZnojmoMezi královskými městy nemohlo chybět první sídlo moravského markraběte...

Znojmo představovalo jedno z hlavních sídel středověké Moravy. Jeho postavení bylo korunováno udělením královských privilegií ve 20. letech 13. století.

Jako královské město přetrvalo až do zrušení markrabství v roce 1918. V roce 1928 mu bylo odebráno i postavení statutárního města.
 
 
1227

 
1227 - Jemnice
Jemnice


Město bylo založeno jako královský majetek na místě pohraničního hradu patrně ještě před rokem 1227. Význam Jemnice souvisel s místní těžbou stříbra a zlata. Město se také stalo věnným královským městem (patřilo královně). O postavení královského města přišla Jemnice v roce 1530.

Týkalo se to i řady horních měst, které ztratily význam a bohatství v důsledku útlumu těžby. Na jihozápadě Moravy se to týkalo Jemnice
1243 1243 - Brno Brno 


Historická moravská metropole...


První město bylo spíše centrem světským,  Brno se oficiálně stalo městem v roce 1243,  Po třicetileté válce se jedinou metropolí Moravy stalo Brno.

Zemský sněm a zemský soud střídavě zasedaly v Brně a Olomouci.
1253 1253 - Olomouc Olomouc


Historická moravská metropole...


Druhé město
bylo centrem  duchovním coby sídlo biskupa. Olomouc se stala královským městem v roce 1253. Olomouc i později používala čestný titul královské hlavní město.


Zemský sněm a zemský soud střídavě zasedaly v Brně a Olomouci.
1253 1253 - Jihlava Jihlava
 
 
Královskými městy se nezřídka stávala sídla spojená s těžbou drahých kamenů. V případě stříbra na západě Moravy zejména...

Jihlava vznikla jako typické tzv. horní město ve 13. století. Nedlouho poté (1253) obdržela královská městská privilegia. Obyvatelstvo tvořili příchozí z německojazyčných částí Říše. Středověk představoval pro výstavní město Jihlavu zlaté období až do husitských válek. Velký rozvoj také přišel v průběhu raného novověku. Tragickou kapitolou se stalo vyhnání takřka všeho původního obyvatelstva po druhé světové válce.
1257 1257 - Uherské Hradiětě Uherské Hradiště
 
 
Jen málo sídel udrželo status královského města do moderní doby. Mezi nimi třeba metropole Slovácka...

Uherské Hradiště bylo jako královské město založeno v roce 1257. Důvodem vzniku nového sídla poblíž Starého města (které kontinuálně existovalo od velkomoravského období) byla obrana moravsko-uherského pomezí. Tato funkce se později odrazila v současném názvu města. Status královského města Uherské Hradiště drželo do moderní doby, na rozdíl např. od Uherského Brodu, které jej ztratilo v roce 1506.

1258 1258 - Jevíčko Jevíčko
 
 
Toto královské město na severozápadě Moravy postupně ztratilo své postavení.

Jevíčko bylo na královské město povýšeno v roce 1258. Od svého založení mělo plnit úlohu centra širší oblasti, avšak neuspělo v konkurenčním boji s nedalekou Moravskou Třebovou (která byla poddanským městem). O své postavení přišlo definitivně v roce 1500, kdy bylo předáno do dědičného držení dosavadnímu zástavnímu majiteli Hanuši Haugvicovi z Biskupic
1272 1272 - Uherský Brod Uherský Brod
 
 
herský Brod královským městem do  1506

Město na pomezí Moravy a Uher, při hranici tehdejší Lucké provincie, povýšil v roce 1272 král Přemysl Otakar II. Roku 1506 daroval král Vladislav Jagellonský město Janovi z Kunovic, čímž Uherský Brod přestal být královským městem.

1287 1287 - Litovel Litovel
 
 
Většina moravských měst postupně klesla mezi města poddanská. Týkalo se to například "Hanáckých Benátek". 

Nejstarší listina týkající se královských privilegií Litovle se váže k roku 1287. Město přezdívané "Hanácké Benátky" podle šesti ramen řeky Moravy, nad kterými stojí, pokleslo postupně mezi poddanská města po husitských válkách, kdy mu bylo nejprve určen ochránce – rod Vlašimů. Definitní ztráta postavení královského města přišel v 16. století, kdy si město jako svůj majetek napsali Boskovicové.
 
 
 
13.stol.
13. století - Podivín Podivín


Některým královským městům neprospívala blízkost silných sídel.

Typickým příkladem v jižní části Moravy je Podivín.

   
 
Autor: pjk, zzm, 16.09.2021
Foto:  zzm (1-4, 6-10), Karel Jakl (5, 11)
zpátky úvod